Kenniscentrum voor vrijwilligerswerk in de steigers

Vrijwilligers

Met het traject 'Gecoördineerd vrijwilligersbeleid' wil de Vlaamse Overheid het vrijwilligerswerk in Vlaanderen beter ondersteunen. Door meer samenwerking en overleg met alle betrokken instanties en overheden, wil de Vlaamse overheid het vrijwilligersstatuut verbeteren. Daarnaast moeten de administratieve lasten en bureaucratische procedures waarmee vrijwilligers te kampen krijgen, aangepakt worden.

Binnen dit traject is er sprake van een Vlaams kennis- en expertisecentrum. “Dat centrum zal informatie verstrekken, vorming geven, promotie van het vrijwilligerswerk organiseren en de publieke opinie beter bewust maken van het belang ervan”, aldus minister Gatz.

Wilt u meer weten over dit traject? Kom dan naar de studiedag op 17 oktober 'Vrijwilligers binnen uw erfgoedorganisatie. Van onzichtbaar naar onmisbaar?'. Naast een stand van zaken, krijgt u ook enkele reflecties over wat dit traject kan betekenen voor uw erfgoedorganisatie.

Gregory Vercauteren