Inspiratie voor een lokaal vrijetijds- en erfgoedbeleid

Wielerkoers Stan Ockers in Borsbeek © Willy Jacobs

Op 13 oktober 2024 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Tal van lokale administraties zijn nu al bezig met de opmaak van een visietekst voor de bestuursploegen die in 2025 zullen starten. Om u daarbij te helpen en inspireren, bieden we twee inspiratienota's aan.

Inspiratie voor het lokaal vrijetijdsbeleid

Cultureel erfgoed valt bij heel wat lokale besturen onder het vrijetijdsbeleid, waar het samenspoort met cultuur, jeugd & sport. Samen met VVSG en een reeks partners uit de vrijetijdssector, heeft FARO een inspiratienota gemaakt met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de bundel worden negen thema’s uitgediept die momenteel leven in het lokaal vrijetijdsbeleid. Elk thema krijgt een inleiding en situatieschets, gevolgd door concrete suggesties en achtergrondinformatie.

Inspiratie voor een lokaal cultureel-erfgoedbeleid

Heeft u meer specifieke vragen of ideeën over de uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid?

  • Raadleeg dan onze brochure Dromen. Denken. Doen. Zo maak je werk van een sterk lokaal erfgoedbeleid (publicatiedatum: 2022). Na het lezen van de brochure hebt u een goed idee wat erfgoed is, hoe u lokale erfgoedactoren kunt ondersteunen, hoe u een beleidsvisie voor erfgoed kunt uitwerken en op welke subsidielijnen u een beroep kunt doen.
  • Surf naar het dossier over erfgoed & lokaal beleid op onze Erfgoedwijzer. Daar vindt u een reeks adviezen, voorbeelden, tips & tricks om uw lokaal erfgoedbeleid te versterken.

Foto: de wielerkoers Stan Ockers in Borsbeek, een jaarlijkse wielerwedstrijd die traditioneel op Pinkstermaandag wordt georganiseerd. De wedstrijd valt samen met de jaarmarkt in Borsbeek en is ook nauw verbonden met het lange kermisweekend. Of hoe sport en (immaterieel) erfgoed dichter bij elkaar kunnen liggen dan u eerst zou denken. (©: Willy Jacobs).

Gregory Vercauteren
gemeenteraadsverkiezingen
Opening / lancering