Geef uw bovenlokaal cultuurproject vorm

Geef jouw bovenlokaal cultuurproject vorm

Wist u dat het Vlaamse cultuurlandschap een decreet rijker is? Met het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking wil Vlaanderen de bovenlokale cultuurwerking stimuleren en uitbouwen, onder meer via projectsubsidies. Tot 15 mei konden de eerste projectaanvragen worden ingediend. Maar liefst 155 dossiers werden ingediend.

Ook een subsidie aanvragen voor uw bovenlokale cultuurproject? Dat kan tegen uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf ten vroegste 1 juli 2020. Het steunpunt voor Bovenlokale Cultuurwerking organiseert in september gratis workshops om u op weg te helpen. Meer informatie hierover vindt u hier

Gregory Vercauteren