FARO start met collegagroep over goed bestuur voor kleinere musea

Kompas. Foto: M W via Pixabay 

Het museumlandschap in Vlaanderen kent een enorme rijkdom aan kleine(re) musea. Ondanks hun beperkte schaal, hebben zij vaak een groot bereik en zijn ze sterk in de lokale gemeenschap verankerd. Toch hebben die musea het niet altijd gemakkelijk. De budgetten staan onder druk, terwijl zowel overheden als het publiek verwachten dat ze de vinger aan de pols houden van actuele ontwikkelingen. Een kwaliteitsvol bestuur is in zo’n context een belangrijk en zelfs noodzakelijk steuntje in de rug.

Als museumprofessional ziet u ongetwijfeld de meerwaarde van zo’n goed bestuur in, maar de realiteit is soms anders. Hoe zorgt u ervoor dat ook de raad van bestuur en uw algemene vergadering de nood aan verandering voelen? Hoe kunt u beter communiceren met uw bestuurders? Hoe trekt u externe sponsors aan? En hoe genereert u meer aandacht (en middelen) van de lokale overheid? Kortom: hoe vergroot u het draagvlak voor uw museum?

FARO start een collegagroep ‘Goed bestuur voor kleinere musea’. In deze collegagroep kunnen musea ideeën delen, inspiratie vinden, elkaar feedback geven en vooral een critical friend zijn voor elkaar. FARO zorgt voor bijkomende voorbeelden en waar nodig externe sprekers om op bepaalde thema’s dieper in te gaan.

Op de startbijeenkomst op 3 oktober leggen we de concrete thema’s vast voor de bijeenkomsten van de collegagroep. Meer informatie vindt u in onze vormingskalender.

Foto: M W via Pixabay 

Gregory Vercauteren