Een gemeentefusie met impact op de lokale erfgoedwerking: Erfgoed Aalter

Het bestuur van Erfgoed Aalter (c) Paul Verhoestraete.

Begin 2019 zijn vijftien gemeentebesturen in Vlaanderen gefuseerd en opgegaan in zeven nieuwe fusiegemeenten. Zo'n fusie kan ook een impact hebben op de lokale erfgoedwerking. Kijk maar naar Aalter, ontstaan uit de fusie van Knesselare en Aalter. De heemkundige kring greep de fusie aan om de eigen werking te vernieuwen en zich om te vormen tot Erfgoed Aalter.

De Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete uit Aalter was na 41 jaar toe aan een nieuwe aanpak. Secretaris Patriek Vanlaere vertelt: "Onze vereniging was op sterven na dood. Onze leden waren overwegend zeventigplussers en er kwamen amper nieuwe leden bij. Ook ons tijdschrift was toe aan een grondige update. Traditioneel publiceerden we veel historisch onderzoek. Degelijk werk, maar vele abonnees haakten erop af".

Een nieuwe benadering drong zich op, maar uiteindelijk was het de fusie met buurgemeente Knesselare die alles in een versnelling bracht. "De fusie zette ons aan het denken: waar willen we de volgende jaren op inzetten? Ze bood ook een kans om ons werkingsgebied en ledenbestand te verruimen." De vereniging moest daarbij niet helemaal van een leeg blad vertrekken. "Er waren al vele persoonlijke contacten met erfgoedgeïnteresseerden en -vrijwilligers uit Knesselare. We hadden deze groep ook gevraagd of zij wilden meewerken aan de opstart van een nieuwe vereniging", aldus Vanlaere.

In maart 2019 kreeg de vernieuwingsoperatie haar beslag: Erfgoed Aalter werd boven het doopvont gehouden. Tegelijk werd het eerste nummer van het totaal vernieuwde tijdschrift gelanceerd, met leesbare verhalen, foto’s en meer diepgaande stukjes. De nagelnieuwe vereniging focust op het erfgoed van de verschillende deelgemeenten, maar houdt de blik ook op de toekomst: "Met ons erfgoed als uitgangspunt bouwen wij samen aan een nieuwe gemeenschappelijke identiteit van Aalter, waar evenwel ruimte blijft voor eigenheid", zo luidt het in het editoriaal. Ondanks de vernieuwing, is het bestuur er nog niet in geslaagd om vrouwelijke bestuursleden aan te trekken. De vereniging doet nu een extra oproep naar vrouwelijke bestuursleden of losse medewerksters.

Erfgoed Aalter heeft de promotie van haar vernieuwingsoperatie trouwens slim aangepakt. Vanlaere: "Bij de lancering hebben we onszelf de titel toegeëigend van allereerste vereniging van de fusiegemeente. Door zo in te spelen op de fusie, pakten we meteen de aandacht. Uiteraard van het kersverse gemeentebestuur, maar ook van de media en natuurlijk ook de bevolking". En met resultaat, want de vereniging telt nu al zo'n 500 leden.

Meer weten? Suf naar erfgoedaalter.be

Foto: het bestuur van Erfgoed Aalter (c) Paul Verhoestraete

Gregory Vercauteren