Een coronaproof netwerkmoment? Erfgoedcel Brugge gaat de uitdaging aan

Foto: Mad Monkey Studio’s

Netwerking, ontmoeting en kennisdeling stimuleren zijn kernopdrachten van de erfgoedcellen. De coronacrisis brengt erfgoedcellen ertoe om deze netwerkrol creatief in te vullen. Zo organiseerde Erfgoedcel Brugge haar driemaandelijkse 'Erfgoedrendez-vous' semidigitaal, via een Facebook Live-evenement.

Digitale blind dates

Erfgoedcel Brugge wil, zoals alle erfgoedcellen, het erfgoedveld samenbrengen. Hiertoe organiseert zij elke drie maanden een 'Erfgoedrendez-vous'. Lokale erfgoedwerkers, zowel professionals als vrijwilligers, krijgen er de kans om elkaar beter te leren kennen, ideeën uit te wisselen en uitdagingen samen aan te pakken.

De coronacrisis bracht de Brugse erfgoedcel ertoe om dit netwerkmoment anders in te vullen. In juni ontwikkelde ze een origineel alternatief en organiseerde ze digitale blind dates, waarbij twee erfgoedwerkers elkaar en hun organisaties in een digitale chatroom beter leerden kennen. Ook voor het rendez-vous van september zocht de erfgoedcel naar een andere manier om ervaringen te delen. Zes Brugse erfgoedwerkers werden samengebracht in een coronaproof panelgesprek. Dit gesprek werd vervolgens uitgezonden via de Facebookpagina van de erfgoedcel. Via de chat konden de deelnemers reageren en input geven. Het thema van dit gesprek? De impact van de coronacrisis op de Brugse erfgoedwerking en de rol van erfgoed in het nieuwe normaal.

U kunt de uitzending herbekijken via de socialemediakanalen van Erfgoedcel Brugge.

Foto: Mad Monkey Studio’s

Gregory Vercauteren