Canon van Vlaanderen: commissiewebsite gelanceerd

De vlag van de Vlaamse Gemeenschap, Wikimedia Commons, CC0.

Bij haar aantreden maakte de huidige Vlaamse Regering haar plannen bekend voor een canon van Vlaanderen. Die canon moet een overzicht bieden van historische gebeurtenissen, figuren en kunstwerken die een bijzondere betekenis hebben voor de Vlaamse samenleving van vandaag.

Eind 2020 stelde de Vlaamse Regering een commissie aan die de canon zal voorbereiden. De canon zelf wordt pas eind 2022 verwacht, maar de commissiewebsite is onlangs gelanceerd. U vindt er meer info over de uitgangspunten van dit project en de samenstelling van de commissie.

Meer informatie vindt u op canon.vlaanderen.

Wil u meer weten over de canon of over de complexe verhouding tussen erfgoed en nationale identiteit?

  • Eind 2020 pakte ons tijdschrift faro | tijdschrift over cultureel erfgoed uit met een uitgebreid dossier over Vlaamse, Waalse en Belgische identiteiten.
  • In juni 2021 verschijnt er in datzelfde tijdschrift een interview met enkele leden van de canoncommissie.

Afbeelding: De vlag van de Vlaamse Gemeenschap, Wikimedia Commons, CC0.

Gregory Vercauteren