29 april 2009: Eerste Dag van de Intergenerationele Solidariteit

Door de vergrijzing en de ontgroening zijn de relaties tussen generaties minder vanzelfsprekend en stabiel. Toch zijn zij, voor de sociale samenhang, nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. Intergenerationele solidariteit staat dan ook hoog op de agenda van vele nationale en internationale instanties.

Tijdens een Europese conferentie in Slovenië, die plaatsvond in april 2008, stelde de Sloveense minister voor Arbeid en Sociale Zaken voor om 29 april uit te roepen tot de Europese Dag van de Intergenerationele Solidariteit. Deze dag is een gelegenheid om intergenerationele initiatieven voor te stellen en ze een ruimere bekendheid te geven.

In België heeft vooral de Koning Boudewijnstichting deze thematiek onder de aandacht willen brengen, via allerlei conferenties, rapporten en subsidieprogramma’s. Met succes trouwens. Zowel in het onderwijs, de samenlevingsopbouw, jeugd- en ouderenzorg wordt momenteel volop geëxperimenteerd met intergenerationeel werken.

Ook cultureel-erfgoedorganisaties kunnen bruggen slaan tussen generaties. Lokale geschiedenis en reminiscentie zijn namelijke sterke uitgangspunten voor een intergenerationeel project. Het eenvoudige feit dat ouderen langer hebben geleefd dan jongeren, maakt dat zij een langere periode kunnen overzien, competenties hebben opgebouwd en heel wat te vertellen hebben over het verleden. 

Meer weten over intergenerationeel werken? Download het rapport van de Koning Boudewijnstichting.

Meer informatie over de Dag van de Intergenerationele Solidariteit vindt u op de website van AGE, het Europese Platform voor de ouderen.

Gregory Vercauteren