Stand van zaken protocol cultuur n.a.v. beslissing NVR 3 juni 2020

Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector haar activiteiten zonder publiek vanaf 8 juni terug mag hervatten. Dit moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers als voor het personeel. Hiervoor worden, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten.

In de perscommunicatie vanuit de Nationale Veiligheidsraad staat dat "alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector". Na de beslissing op 3 juni werd er onmiddellijk gestart met de opmaak van het protocol voor de cultuursector.

De cultuursector is enorm divers, gaande van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van Natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen.

Op basis van het voorbereidende werk in de sectoren zelf, met al heel wat goede praktijkvoorbeelden die we verderop ook delen, wordt nu zo snel mogelijk een basisprotocol uitgewerkt, dat de minister in de loop van de volgende week zal bekrachtigen. Het basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert.

Het Departement CJM raadt dan ook momenteel sterk aan om nog niet halsoverkop activiteiten op te starten. De basisregels zoals distancing en handhygiëne zijn daarbij zeer belangrijk. Daarnaast wijzen we op een aantal risicosituaties waarin u best nog even wacht met de heropstart tot er duidelijke richtlijnen zijn, opgenomen in het basisprotocol of de diverse sectorspecifieke handleidingen en gidsen die op basis van het basisprotocol in de cultuursector zullen opgemaakt en verspreid worden.

1. Risicogroepen

Er wordt hard gewerkt aan een charter en duidelijke aanbevelingen voor de grote groep 65+ in onze samenleving. Ook in de cultuursector is dat een actieve doelgroep van begeleiders en deelnemers, die net zoals iedereen staan te poppelen om de draad terug op te nemen. De Vlaamse overheid vraagt echter nog even geduld uit te oefenen, en te wachten tot er algemene instructies zijn, vooraleer ook voor deze doelgroep alles terug open te stellen. Hetzelfde geldt voor alle andere risicogroepen die ook in de algemene pandemie werden benoemd.

2. Risicosituaties

Ook als de context van de werking of activiteit risicogevoelig is, wordt gevraagd nog even te wachten met de heropstart tot er specifieke richtlijnen zijn. Dat kan bv. gaan over te kleine (binnen)ruimtes waarin de afstand tussen personen niet kan gerespecteerd worden (bv. kleine repetitieruimte) of als u de nodige hygiënemaatregelen niet kunt waarborgen. Daarnaast zijn er ook een aantal heel specifieke culturele activiteiten die een verhoogd risico inhouden en die voorlopig nog afgeraden worden, tot er duidelijke en specifieke richtlijnen zijn:

  • (koor)zang en alles wat leidt tot luid spreken of roepen;
  • alles waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn;
  • alle activiteiten waar ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel ...).

Net zoals in alle andere sectoren zal ook de cultuursector ‘anders’ moeten gaan denken en organiseren, opdat het veilig én plezant kan zijn. Zie bv.: de sectorgids cultuur voor de podiumkunsten en de evenementensector en een soortgelijke gids voor de sector van de amateurkunsten en het sociaal-cultureel werk.

Op de website Informatie COVID-19 bundelt het Departement CJM de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis voor de cultuur-, jeugd- en mediasector en de specifieke maatregelen of initiatieven vanuit het departement. De pagina wordt aangepast telkens er nieuwe maatregelen zijn naar aanleiding van het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Bent u professioneel of vrijwillig aan de slag in de cultureel-erfgoedsector en bent u op zoek naar informatie over de coronacrisis? Surf dan snel naar faro.be/corona, een themapagina waarop u alle relevante informatie gebundeld terugvindt. 

Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

faro