Oproep deskundigen visitatie- en beoordelingscommissies

Conferentiezaal

Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. Het nieuw decreet geeft het sociaal-cultureel volwassenwerk nieuwe handvatten om haar maatschappelijke rol en opdracht te kunnen waarmaken in een veranderende samenleving.

Voor de visitatie- en beoordelingscyclus in het kader van het nieuw decreet zoekt Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor cultuur, geëngageerde deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of met expertise uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken.

Concreet maak je deel uit van een visitatiecommissie van vier externe deskundigen en een deskundige van de administratie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de evaluatie van een groep van organisaties. Omwille van de continuïteit in het beoordelingsproces word je automatisch ook lid van een beoordelingscommissie die de subsidieaanvragen van sociaal-culturele volwassenenorganisaties voor de beleidsperiode 2021-2025 beoordeelt.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk? Stel je kandidaat voor 15/11/2017 in de kandidatendatabank op www.iedereenkanzetelen.be. Dan word je opgenomen in een pool van visitatoren die beschikbaar zijn voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Meer info
Oproep deskundigen voor samenstelling visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenenwerk (PDF)

 

 

faro