Groot Onderhoud 2017: schrijf nu in

Neen, de wereld is niet om zeep. Nog niet. Maar we moeten met z’n allen nu wel het roer omgooien, en resoluut kiezen voor een duurzamere en dus hoopvolle toekomst. Wie met erfgoed bezig is, kent en hanteert heel bewust dit perspectief. Want vandaag handelen we, met kennis over het verleden, voor de toekomstige generaties. ‘Duurzaamheid’ zit dus in ons DNA.

Maar … als we wat uitzoomen is de vraag hoe we een meer duurzame samenleving kunnen nastreven. Dit gaat heel wat verder dan het dagdagelijkse erfgoedwerk. En geloof het of niet, als erfgoedwerkers kunnen we wel degelijk een voortrekkersrol spelen in de omslag naar die andere, en betere, toekomst.

Hoe dan? U verneemt het op de 7e editie van het Groot Onderhoud! Op vrijdag 1 december, vanaf 10 uur, in Leuven. Meer informatie over het programma vindt u op deze pagina, waar u zich ook kan inschrijven.

Faro