1.111.000 euro voor inhaalbeweging digitale collectieregistratie

CC0

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz kent een bedrag van 1.111.000 euro subsidies toe aan projecten voor digitale collectieregistratie bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Zestien projecten werden geselecteerd voor deze projectsubsidies, die werden toegekend op basis van het gelijknamige subsidiereglement.

Zo ontvangt het Design Museum Gent 85.000 euro voor het opschonen en verrijken van de collectiedata en is er 81.500 euro voor het Museum Plantin-Moretus, voor de ‘digitale reanimatie’ van de 14.000 houtblokken van de Officina Plantiniana. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek krijgt in totaal zo’n 240.000 euro, voor het in kaart brengen van enerzijds alle middeleeuwse handschriften in Vlaams bezit en anderzijds alle Belgische kranten uit de periode 1800-2020.

“De ondersteuning van deze inhaalbeweging geeft de mogelijkheid aan de cultureel-erfgoedsector om gericht achterstanden weg te werken, maar ook om digitale collectiedata in te zetten als open data en om de visievorming rond dit thema bij cultureel-erfgoedorganisaties te versterken. De ondersteunde projecten hebben ook een belangrijke voorbeeldfunctie omwille van de vernieuwende impulsen die rond open data en visievorming op vlak van digitalisering aan bod komen in deze projecten”, verduidelijkt minister Gatz.

De projecten zullen lopen in 2019 en 2020. Er wordt vanaf voorjaar 2019 een zogenaamde collegagroep georganiseerd waar de organisaties tijdens de loop van hun projecten samenkomen. De collegagroep staat ook open voor andere geïnteresseerde organisaties. Binnen deze groep wordt er mee over gewaakt dat de resultaten van de projecten voldoende duurzaam zijn. Ze kan ook een forum zijn om de vorderingen in de projecten te presenteren, elkaar feedback te geven en zichtbaarheid van de data te bevorderen.

Overzicht toegekende subsidies

Bron: Departement CJM
Foto: CC0

Faro