Nieuws uit Bogotá, deel III

Openingsceremonie van de 14de editie van het Intergouvernementeel Comité van de UNESCO 2003 Conventie in Bogotá, Colombia © Ministerio de Cultura Colombia

U las er waarschijnlijk al over: in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá verzamelden begin december 138 lidstaten en nog eens vele honderden ngo's en experten voor de veertiende editie van het jaarlijkse Intergouvernementeel Comité (IGC) van de UNESCO 2003 Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. 

Het was een bewogen editie voor België. Na het goede nieuws van de toevoeging van de Brusselse Ommegang aan de Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, werd Aalst Carnaval enkele dagen later van diezelfde lijst geschrapt. Werkplaats Immaterieel Erfgoed kon zich dan weer verzekeren van een plek in de Evaluation Body.

Evaluation Body?

Dat is de twaalfkoppige internationale commissie die alle aanvraagdossiers voor de UNESCO Conventie beoordeelt. 

Ieder jaar worden tijdens de bijeenkomsten van het Intergouvernementeel Comité van de UNESCO 2003 Conventie nominaties voorgedragen voor erkenning en opname op de lijsten in het kader van deze Conventie:


  • de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nood voor Dringende Borging (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding);

  • de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity), de meest bekende;
  • het Register van de Beste Borgingspraktijken (Register of Good Safeguarding Practices);

  • aanvragen voor Internationale Ondersteuning (Requests for International Assistance).

Voorafgaand aan de bespreking en beslissing door het Comité worden alle aanvragen voor evaluatie en advisering voorgelegd aan een adviescommissie, ‘Evaluation Body’ geheten.

De internationale Evaluation Body van de UNESCO 2003 Conventie is samengesteld uit twaalf leden, die aangesteld worden voor een termijn van vier jaar (naar de Operationele Richtlijnen §27). De zes geopolitieke regio’s mogen elk twee leden benoemen: een expert als vertegenwoordiger van de lidstaten en een ngo.

De Vlaamse Gemeenschap, en bij uitbreiding de Belgische staat, droeg de Werkplaats Immaterieel Erfgoed voor als kandidaat aan alle landen binnen de groep Western European and North American States. En met succes, want de Werkplaats werd weerhouden voor verkiezing in de internationale procedure. Elke geopolitieke groep mag maximaal drie kandidaturen voordragen, waaruit vervolgens het Intergouvernementeel Comité het betreffende ngo-lid verkiest via geheime stemming. Uit deze geheime stemming kwam Werkplaats Immaterieel Erfgoed. Zij zullen de komende vier jaar van heel dichtbij volgen wat er beweegt op het internationale toneel van immaterieel erfgoed. FARO wenst hen veel succes toe!

Bron: 'Werkplaats immaterieel erfgoed in Evaluation Body UNESCO', immaterieelerfgoed.be
Foto: Openingsceremonie van de veertiende editie van het Intergouvernementeel Comité van de UNESCO 2003 Conventie in Bogotá, Colombia © Ministerio de Cultura Colombia

Elien Doesselaere