Immaterieel erfgoed borgen in tijden van klimaatverandering: Unesco-onderzoek

De traditionele graslandbevloeiing, ook wel 'witteren' genoemd, wordt toegepast op de vloeiweiden in Lommel. © Albert Mertens

Klimaatverandering heeft ook een grote impact op immaterieel erfgoed. Unesco onderzoekt waarover het precies gaat: hoe wordt (het borgen van) immaterieel erfgoed bedreigd? Maar de organisatie peilt in één beweging ook naar hoe immaterieel erfgoed fungeert als bron van inspiratie en aanpassing: hoe kunnen bepaalde technieken, kennis en kunde ons helpen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat?

Concreet is Unesco op zoek naar ervaringen en casestudies over:

  1. de kwetsbaarheid van immaterieel cultureel erfgoed voor klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen, waaronder een stijging van de zeespiegel, hittegolven, cyclonen, droogte, bosbranden en overstromingen;
  2. het vermogen van immaterieel cultureel erfgoed als bron van veerkracht voor gemeenschappen om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten en zich aan te passen aan een veranderende omgeving.

Het opzet is om een breed scala aan casestudies in kaart te brengen. Deze voorbeelden verduidelijken de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen rond de borging van immaterieel erfgoed en klimaatverandering. Op basis van deze mapping tekent Unesco toekomstige acties uit.
 
Vul de korte enquete hier in, dat kan nog tot en met zondag 20 november.

Foto: de traditionele graslandbevloeiing, ook wel 'witteren' genoemd, wordt toegepast op de vloeiweiden in Lommel. Deze traditionele techniek wort ingezet als maatregel tegen droogte en wateroverlast. © Albert Mertens. 

Elien Doesselaere