Hoe stelt u een briefing op voor een communicatiebureau? Nog enkele plaatsen vrij

Portret van een schrijvende vrouw, Carel de Moor (II), 1666 - 1738

Het is beslist. Voor de communicatiecampagne van uw volgende tentoonstelling (of voor de rebranding van uw huisstijl of uitbouw van een mediastrategie) neemt u een communicatiebureau onder de arm. Met het oog op een vlotte samenwerking neemt u de pen ter hand om uw wensen en ideeën op papier te zetten. Met andere woorden: u maakt zich op om een briefing op te stellen. Dit klinkt eenvoudig, niet? Maar schijn bedriegt. 

Het begint vaak al met goed onder woorden brengen waarom u dit bureau wilt inschakelen. Waar knelt het schoentje precies? Andere, mogelijke valkuilen: onuitgesproken veronderstellingen en verwachtingen. Het opstellen van een heldere briefing is bijgevolg geen sinecure, maar vraagt een doordachte aanpak.

Onder het motto ‘samen sterk’ bespreken we in de volgende aflevering van de Collegagroep communicatie hoe u een briefing opstelt. In alle openheid wisselt u met collega’s ervaringen, inzichten en expertise uit. Ook voorzien we een getuigenis ‘van de andere kant’: welk verschil maakt een prima briefing voor het bureau dat de opdracht zal uitwerken?

Programma

 • 10.00 uur: Introductie en kennismaking
 • 10.10 uur: Praktijkgetuigenis van Marlies Criel, Manager Marcom & Interactie bij meemoo, Vlaams instituut voor het archief
 • 10.40 uur: Vragen en kennisdeling
 • 11.00 uur: Pauze
 • 11.10 uur: Praktijkgetuigenis van Iwein Vandevyver, creatief directeur van Lucy Agency
 • 11.40 uur: Vragen en kennisdeling
 • 12.00 uur: Voorzien einde

Inschrijven doet u hier.

Opzet van de collegagroep

Werkt u als communicatiemedewerker of -verantwoordelijke in de cultureel-erfgoedsector? Dan stuit u ongetwijfeld geregeld op allerhande vragen. Zowel strategische als heel operationele vragen waarover u graag eens van gedachten wil wisselen met collega’s. Omdat sommige collega’s dezelfde vragen hebben aangepakt, of bezig zijn ze nader te onderzoeken. 

In deze vorming houden we een aantal communicatievraagstukken tegen het licht. In alle openheid wisselt u in deze collegagroepen met collega’s ervaringen, inzichten en expertise uit. Van deelnemers wordt een actieve inzet verwacht.

Elke collegagroep bestaat uit een aantal vaste onderdelen: in het eerste deel deelt een collega gedurende ongeveer 30 minuten ervaringen en inzichten over het thema. Uitgangspunt zijn deze vragen: 

 • Wat liep goed? Wat minder?
 • Hoe komt dat?
 • Hoe heb ik het aangepakt?
 • Wat zijn aandachtspunten?
 • Wat zou ik anders doen met de kennis die ik nu heb?
 • Hoe evalueer ik de huidige situatie? En hoe ga ik ermee in de toekomst aan de slag?
 • Welke aanbevelingen doe ik mijn communicatiecollega’s?

Aansluitend volgt een vragenronde. Iedereen kan vragen stellen en/of feedback geven. Een FARO-medewerker modereert het gesprek. Daarna volgt de tweede case, met hierna opnieuw een vragenronde. Tot slot maken we samen een wrap-up.

Afbeelding: Portret van een schrijvende vrouw, Carel de Moor (II), 1666 - 1738. Publiek domein via Rijksstudio

Elien Doesselaere