Erfgoedverhalen op maat van NT2-cursisten

Leesbegeleider Karin leest samen met een klas in Brugge © FARO

Dit najaar start FARO met een tweede traject over erfgoedverhalen op maat van NT2-cursisten, in nauwe samenwerking met Avansa regio Gent, de erfgoedcellen Brugge, Mechelen en TERF, LIGO Gent en Antwerpen en de musea Red Star Line en Plantin-Moretus. Het traject bouwt verder op eerder opgedane ervaringen in het voorjaar van 2023: daarover leest u meer in deze blog.

We richten ons in dit traject op LIGO-cursisten en jongeren in OKAN-klassen. Wat wil zeggen dat hun kennis van de taal heel beperkt is. De focus ligt daarom op het creëren van taaloefenkansen, taalplezier en zelfvertrouwen, en dat aan de hand van erfgoedverhalen.

Wat mag u verwachten?

Het traject bestaat uit twee delen. U kunt zich inschrijven voor beide reeksen, of deelnemen aan een reeks naar keuze.

1/ Een eerste workshopreeks is gericht op het herwerken van erfgoedverhalen op maat van personen die Nederlands aan het leren zijn en loopt van november 2023 tot januari 2024. Aan het eind van deze reeks hebt u een erfgoedverhaal herschreven op maat van NT2-cursisten. In deze workshops leert u: 

 • waarop u moet letten als u verhalen schrijft voor mensen met een (zeer) beperkte kennis van het Nederlands;
 • hoe u balanceert tussen creativiteit en helderheid;
 • wat de typische vraagstukken en valkuilen zijn.

2/ Een tweede workshopreeks over het samenlezen van erfgoedverhalen met NT2-cursisten volgt in de periode februari - maart 2024). U gaat zelf aan de slag met de herschreven erfgoedverhalen. Eens u de methodiek in de vingers hebt, brengt u haar in de praktijk tijdens de Erfgoedweken (15 - 26 april 2024). Tijdens deze reeks leert u:

 • wat de methodiek van samenlezen precies inhoudt;
 • waarom deze techniek zo goed werkt;
 • de kneepjes van het vak;

Bijzondere aandacht gaat naar de doelgroep van mensen die Nederlands aan het leren zijn. 

Meer weten?

Op 16 oktober 2023 organiseren we een digitale infosessie. In deze sessie van een uur:

 • verneemt u meer over de methodiek van samenlezen;
 • gaan we in op de inhoud van de workshops;
 • vertellen we u meer over de doelgroepen van LIGO-cursisten en OKAN-leerlingen.

Geïnteresseerd? Alle info over en de mogelijkheid tot inschrijven voor: 

 • de sessies rond herwerken van erfgoedverhalen vindt u hier.
 • de workshops rond het samenlezen van erfgoedverhalen vindt u hier.

Hebt u vragen? Bel of mail naar Elien Doesselaere via 02 213 10 78 of elien.doesselaere@faro.be 

Dit traject krijgt leesbevorderingssubsidies van Literatuur Vlaanderen, en bieden we daarom gratis aan. 

Wat is ...

LIGO: Centra voor Basiseducatie met een divers aanbod, zoals rekenen, computerlessen, Nederlands, etc. Hier volgen volwassenen die maximum een diploma beroepssecundair onderwijs hebben les. In de meeste gevallen gaat het om mensen die analfabeet of laaggeletterd zijn.

OKAN: Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (jongeren).
  
Samenlezen: een methodiek waarbij iemand een verhaal voorleest aan een groep. Dat voorlezen verloopt in stappen: de leesbegeleider leest drie à vier zinnen voor, waarna die pauzeert en de toehoorders uitnodigt om te verwoorden wat ze voelen bij de tekst, hoe ze erover denken, welke aspecten uit hun eigen leven ze erin herkennen, etc. Om daarna het verhaal te hernemen, enkele zinnen voor te lezen, en opnieuw stil te staan bij wat dat losmaakt bij de toehoorders. Bij deze techniek staat dus niet het verhaal centraal, maar wel het gesprek dat ontstaat op basis van dat verhaal. Deze methode leent zich ook goed tot het lezen van erfgoedverhalen met groepen die Nederlands leren. Hiermee slaan we twee vliegen in een klap: enerzijds creëren we taaloefenkansen, taalplezier en zelfvertrouwen. Anderzijds biedt een dergelijk traject de kans om uw netwerken een boost te geven.

Elien Doesselaere