Workshops | Samenlezen van erfgoedverhalen met NT2-cursisten

Leest u met plezier (volks)verhalen, bent u geïnteresseerd in nieuwe methodieken om hiermee aan de slag te gaan en wilt u graag uw erfgoedwerking meer inclusief maken? Dan is deze workshopreeks iets voor u!

Opzet van deze workshops is om erfgoedwerkers op te leiden in de methodiek van samenlezen. Bijzondere aandacht gaat naar de doelgroep van mensen die Nederlands aan het leren zijn. Eens de methodiek in de vingers, brengt u haar in de praktijk tijdens de Erfgoedweken.

Samenlezen is een methodiek waarbij iemand een verhaal voorleest aan een groep. Dat voorlezen verloopt in stappen: 
de leesbegeleider leest drie à vier zinnen voor, waarna die pauzeert en de toehoorders uitnodigt om te verwoorden wat ze voelen bij de tekst, hoe ze erover denken, welke aspecten uit hun eigen leven ze erin herkennen, etc. Om daarna het verhaal te hernemen, enkele zinnen voor te lezen, en opnieuw stil te staan bij wat dat losmaakt bij de toehoorders. Bij deze techniek staat dus niet het verhaal centraal, maar wel het gesprek dat ontstaat op basis van dat verhaal.  

Deze methode leent zich ook goed tot het lezen van erfgoedverhalen met groepen die Nederlands leren. Hiermee slaan we twee vliegen in een klap: enerzijds creëren we taaloefenkansen, taalplezier en zelfvertrouwen. Anderzijds biedt een dergelijk traject de kans om uw diversiteitswerking een boost te geven.

Komende Erfgoeddag en de bijhorende Erfgoedweken vormen een ideale aanleiding om verhalen te verzamelen, te herwerken en te gaan samenlezen. Dit jaar focussen we ons op het thema ‘Thuis’.

Meer info over het traject rond het herwerken van erfgoedverhalen op maat van NT2-cursisten leest u hier. U kunt zich inschrijven voor beide reeksen, of voor een reeks.

Optioneel: infosessie, 16 oktober 2023, online via MS Teams (10.00 - 11.00 uur)

Bent u geïnteresseerd maar verneemt u graag meer over het traject, de methodiek en de doelgroep? Op 16 oktober organiseren we een vrijblijvende infosessie waarin:

 • u meer verneemt over de methodiek van samenlezen,
 • we ingaan op de inhoud van de workshops ‘samenlezen van erfgoedverhalen op maat van NT2-cursisten’ en ‘herwerken van erfgoedverhalen op maat van NT2-cursisten’,
 • we u meer vertellen over de doelgroepen van LIGO-cursisten en OKAN-leerlingen

Aanmelden voor deze infosessie kan via e-mail aan elien.doesselaere@faro.be en verplicht u niet tot deelname aan de workshops.

Programma

  In een reeks van drie workshops (en twee intervisies), onder begeleiding van docent Ilona Plichart, krijgt u de methodiek aangeleerd. Ilona is geïnspireerd door taal en verhalen. Als trainer in de methodiek van samenlezen heeft ze heel wat jaren ervaring, tal van organisaties leidde ze hierin al op. Haar rijke ervaring met anderstalige nieuwkomers maakt haar tot de perfecte docent voor deze workshopreeks.

  Inschrijven voor deze workshopreeks kan via het inschrijfformulier onderaan deze pagina.

  Workshops: 8 en 20 februari 2024, online via MS Teams, telkens van 9.30 tot 12.00 uur

  In deze twee sessies wordt u ondergedompeld in de theorie van samenlezen, maar vooral in de praktijk:

  • Wat is samenlezen? Waarom werkt deze methodiek zo goed?
  • Welke soort vragen stellen we? 
  • Wat kan u verwachten van de NT2-cursisten?
  • Tijd om te oefenen!

  Na de eerste sessie krijgt u een opdracht mee naar huis, waarvoor u een halfuurtje tijd nodig hebt.

  Workshop: 12 maart 2024, bij FARO (Brussel) (10.00 - 12.30 uur)

  We gaan aan de slag met de verhalen die we zullen lezen in de klassen, zodat u goed voorbereid ten tonele verschijnt:

  • Kennismaking met de verschillende verhalen.
  • Voorbereiding per verhaal: welke vragen stellen we?

  We oefenen eerst in kleinere groepjes, later passen we de methodiek toe in de gehele groep.

  Intervisies: 29 maart 2024 (13.30 - 15.30 uur) en 30 april 2024 (9.30 - 11.30 uur), telkens online via MS Teams

  We voorzien twee intervisies: één in maart nadat u gaan testlezen bent, en één na de Erfgoedweken, waarin u in een of meerdere klassen de methodiek in de praktijk bracht. Wat gaan we doen?

  • We nemen de tijd om ervaringen uit te wisselen en om te leren van elkaar.
  • We vieren onze successen!
  • We bekijken samen welke ervaringen en tips een plaats krijgen in de Inspiratiebrochure Samenlezen voor NT2-cursisten.

  Doelgroep: erfgoedwerkers die de methodiek van samenlezen onder de knie willen krijgen, én hun werking meer inclusief willen maken door te gaan samenlezen met NT2-cursisten, meer specifiek met LIGO-cursisten en OKAN-leerlingen.* Het gaat om een praktijkgerichte workshopreeks, waarbij verwacht wordt dat u actief deelneemt aan de sessies. Concreet gaan we aan de slag met alle deelnemers samen én in kleinere groepjes. Daarnaast deelt u, nadat u bent gaan samenlezen in de klassen, uw ervaringen tijdens intervisies.

  Van deelnemers verwachten we een engagement om tijdens de Erfgoedweken een of meerdere keren als ‘samenlezer’ aan de slag te gaan. U legt daarvoor zelf contacten met een LIGO- of OKAN-school in uw regio, of vraagt daarvoor ondersteuning bij FARO.

  *

  • NT2: Nederlands als tweede taal
  • LIGO: Centra voor Basiseducatie met een divers aanbod: rekenen, computerlessen, Nederlands, etc. Hier volgen volwassenen die maximum een diploma beroepssecundair onderwijs hebben les. In de meeste gevallen gaat het om mensen die analfabeet of laaggeletterd zijn.
  • OKAN: Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (jongeren).

  In beide gevallen gaat het om mensen wier kennis van het Nederlands (zeer) beperkt is.

  Type

  Workshop: u gaat actief aan de slag, de theorie wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

  Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 0 euro (gratis).
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 0 euro (gratis) en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
  Inschrijven
  Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

  Praktische info

  Begindatum
  Locatie
  Online, via MS Teams en FARO, Brussel
  Lesgevers
  Ilona Plichart
  Prijs
  Gratis
  Deelnemers
  Max. 15 deelnemers
  Meer info

  Inschrijven kan via onderstaand formulier.

  Uiterste inschrijvingsdatum
  Contactpersoon
  Adviseur immaterieel erfgoed | communicatiemanager
  T
  02 213 10 78

  Elders op FARO

  Ook voor de (internationale) erfgoedsector brengt de klimaatverandering grote uitdagingen met zich mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ...
  Valt er u hier iets op? Goed gezien, hierboven staat een ander logo en er zijn ook andere kleuren. Gisteren ...
  Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...