Conferentie 'Verzamelen Immaterieel Erfgoed' zoekt sprekers

Een pottenbakker. Foto: Pixabay

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (NL) en Werkplaats Immaterieel Erfgoed organiseren op 11 oktober in Tilburg een conferentie over het verzamelen van immaterieel erfgoed.

Verzamelen van ICE: wie, wat, waarom en hoe?

Hoe verzamel je levend en dynamisch erfgoed? Wat betekent verzamelen in de context van immaterieel cultureel erfgoed? Met welk doel wordt er verzameld en welke methodieken bestaan er zo? Wat is de rol van erfgoedbeoefenaars in dit proces van herkennen, verzamelen en waarderen?

Musea, archieven, erfgoedbibliotheken en andere organisaties worden geconfronteerd met grote, maatschappelijke uitdagingen. Van deze instellingen wordt verwacht dat ze een actieve en kritische rol op zich nemen. Denk maar aan de herziening van de ICOM-museumdefinitie.

Hoe sluit het verzamelen van ICE aan bij deze transformaties? Welke kansen biedt het voor erfgoedgemeenschappen, collectiebeherende instellingen en het publiek?

De conferentie Verzamelen van immaterieel erfgoed gaat in op deze vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden, methodieken en technieken. Ook meer theoretische benaderingen van het verzamelen van immaterieel erfgoed zijn welkom.

Deze drie onderwerpen staan centraal:

  • participatief verzamelen en presenteren - kansen en uitdagingen van de samenwerking tussen conservatoren en erfgoedgemeenschappen;
  • verzamelen van immateriële cultuur, zoals rituelen, kennissystemen, feesten, performances, etc.;
  • meerstemmigheid en 'waarderen' van immaterieel erfgoed, waarbij verschillende mensen een verschillende positie kunnen innemen.

Ook bijdragen die een andere insteek hanteren, zijn welkom.

In het voormiddaggedeelte is er plaats voor presentaties van 15 minuten, in de namiddag zijn ze ingebed in workshops en doet u uw verhaal op 7 minuten.

Oproep

Werkt u in een collectiebeherende organisatie en voelt u zich aangesproken? Dien uw abstract van niet meer dan 250 woorden voor 5 augustus in via kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl. Tegen midden augustus wordt het programma bekend gemaakt.

Meer informatie over de opzet van de conferentie vindt u hier.

Vragen? Contacteer Floortje Vantomme van Werkplaats Immaterieel Erfgoed via floortje@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be of via 0473 38 19 07

Foto: Pixabay

Elien Doesselaere