Geef uw stem aan de ErfgoedApp!

Stem op het project ErfgoedGIDS

Spannend nieuws: de ErfgoedApp is geselecteerd voor een Amai!-project. Bedoeling is om de app met artificiële intelligentie (nog) beter te maken. En daarvoor is ook uw stem nodig!

Het project luistert naar de naam ErfgoedGIDS en is een samenwerking met IDLab, de onderzoeksgroep Erfgoed en AI van de UGent. Bijzonder is dat we het tot de finale hebben geschopt. Van de 33 ingediende projecten zijn er nu nog negen over. Afgelopen zaterdag werd het project gepitcht voor een burgerjury. Ook die was positief, en nu rest er nog de publieksstemming.

Participatief project

Met dit Amai! Project wil FARO samen met IDLab, onze makers en gebruikersgemeenschappen AI-functionaliteiten toevoegen aan de ErfgoedApp. Bedoeling is om de ErfgoedApp ‘slimmer’ en persoonlijker te maken. Dat doen we onder meer door:

  • de ontwikkeling van een vraagfunctionaliteit (ASK), waarbij gebruikers vragen kunnen stellen via een chatbot. Dat vereist minder voorkennis en is dus makkelijker. 
  • nieuwe erfgoedroutes te genereren vanaf de plek waar iemand zich bevindt. Door slim gebruik te maken van erfgoeddata en kaartinformatie kunnen gebruikers zo (nog meer) erfgoed ontdekken in hun buurt.
  • de erfgoedsector meer vertrouwd maken met de mogelijkheden die AI biedt.

Amai?

Amai! wil burgers informeren over artificiële intelligentie (AI) en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet Amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. Voor deze thema’s worden drie slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema.

Stemmen

U kunt het mee mogelijk maken, letterlijk. Hoe? Door uw stem uit te brengen op ErfgoedGIDS in de rubriek mobiliteit van de Amai!-website: https://amai.vlaanderen/stemnu. Breng uw stem uit voor 3 november en stem op ErfgoedGIDS!

stem op ErfgoedGIDS
Bram Wiercx