ErfgoedApp opent deur naar artificiële intelligentie (AI)

ErfgoedApp wil gebruik maken van AI. Foto: Mojahid Mottakin via Unsplash

Informatie en verhalen op locatie bij erfgoed naar een groeiend aantal gebruikers te brengen: dat is sinds 2015 de missie van de ErfgoedApp. Hiervoor maakt de app op een betekenisvolle manier gebruik van innovatieve technologie zoals augmented reality (AR), het Internet of Things (IoT) en beacons.

Met de hulp van het project Amai! wil FARO nu, samen met onze community van makers en gebruikers, ook artificiële intelligentie (AI) toevoegen. Zo is het de bedoeling een chatbot te realiseren die u − onderweg of in een tentoonstelling − meer informatie geeft bij erfgoed. Waar de chatbot het antwoord niet weet, doet die volgens het ASK-principe beroep op onze community voor het juiste antwoord. Zo wil de ErfgoedApp participatie bevorderen en de dialoog rond erfgoed aanmoedigen. Door gebruikers de mogelijkheid te geven om vragen te stellen, verlagen we ook de drempel om ons erfgoed beter te begrijpen.

De AI-technologie lijkt zijn experimentele fase voorbij, dat bewijst het succes van ChatGTP en andere AI-diensten. Volgende twee, al iets oudere voorbeelden, zijn alvast een stevige inspiratiebron voor ons project.

De Voice of Art met IBM watson in Brazilië

De ASK-app van het Brooklyn Museum

Wat als u als museum niet zelf bepaalt welke de stops zijn van de audiogids maar bezoekers zelf de vragen laat stellen? De ASK-app van het Brooklyn Museum was hiervan een inspirerend voorbeeld. In eerste instantie beantwoordde een team de vragen. Nu, vele jaren later, hopen we via AI-technologie een deel van die vragen te beantwoorden via een chatbot. Toch moet het mogelijk blijven om, daar waar de chatbot het antwoord niet weet, vragen te stellen aan erfgoedexperten en vrijwilligers.

 

Zet u mee uw schouders onder de AI-ontwikkelingen in de ErfgoedApp? Stem dan voor 3 november op ons project 'ErfgoedGIDS' of lees meer in deze blog.

Bram Wiercx