Toolkit voor het meten van sociale impact

Oefening met UCL parapluutjes

De Britse Museums Association lanceerde deze maand een toolkit voor musea waarmee ze hun sociale impact op de gemeenschappen waarin ze actief zijn, kunnen meten.

Impact meten is allesbehalve eenvoudig. Hoewel we goed zijn in het meten van onze outputs, is het niet zo evident om te evalueren welke effecten al onze inspanningen hebben op het leven van mensen. Impact is immers iets dat maanden, en in sommige gevallen zelf jaren, na de afloop van een project kan voortduren. Nochtans is het uitvoeren van impactmetingen een internationale tendens.

De toolkit van de Museums Association is ontworpen om musea te helpen om hun deelnemers en organisatie juist te benaderen. Elk onderdeel staat op zichzelf en bevat voorbeelden van organisaties die dit soort werk hebben uitgevoerd. Er wordt gekeken naar enkele kwantitatieve meettechnieken, waaronder gesloten vragen, persoonlijke gegevens, afstandsverklaringen en visuele hulpmiddelen, en kwalitatieve evaluatietechnieken zoals interviews en vragenlijsten, observaties en getuigenissen.

De toolkit helpt musea ook bij het beoordelen van de ethische overwegingen rond de methoden die zij kiezen om de sociale impact van hun werk te evalueren.

Impactmetingen in Vlaanderen

In onze reeks langetermijnpiloottrajecten Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn hebben we een modus operandi opgezet die ons in staat moet stellen om zowel methodieken als instrumenten te ontwikkelen, én aan te tonen dat dergelijke interventies een positieve impact hebben op het welzijn van mensen en gemeenschappen.

Wenst u hierover meer te weten te komen? Schrijf u dan u in voor een van de laatste plaatsen van de cursus 'Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed' op 19 april 2018.

Bart De Nil