Presentaties en sfeerbeelden netwerkmoment Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn

Netwerkmoment Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn

De piloottrajecten ‘Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn’ beginnen stilaan op kruissnelheid te komen. Op verschillen plaatsen in Vlaanderen werken erfgoed- en zorgprofessionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen samen aan het ontwikkelen en uitrollen van sessies waarbij cultureel erfgoed op een duurzame manier wordt ingezet voor het verbeteren van het welzijn van mensen.

Op 30 november brachten we hen in het Letterenhuis in Antwerpen samen voor een netwerkmoment. Ze presenteerden hun pilots aan elkaar in het Engels omdat de bijeenkomst werd bijgewoond door Nuala Morse van University College London; Rosie Walworth die bezighoudt met Reading and Health bij de Reading Agency in Londen en Zoë Brown, coördinator van het outreachteam van Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) in Newcastle.

Aan het eind van de dag gaf Zoë Brown aan de hand van concrete voorbeelden een presentatie over de visie van TWAM over het bereiken van mensen die hun musea niet kunnen, zullen of willen bezoeken en hun aanpak van de interventies rond welzijn en gezondheid.

Hieronder vindt u de links naar de presentaties en hier kunt u enkele sfeerbeelden bekijken.

Wil u meer weten? Schrijf u dan in voor de studiedag 'Voorbij het aftikken van de checkboxes. Naar een raamwerk voor erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn' op 22 februari bij FARO. Naast een stand van zaken van de piloottrajecten krijgt u ook inzicht in de agenda en de bredere doelstellingen van deze trajecten, laten we de zorgverstrekkers aan het woord en hopen we u ervan te overtuigen dat iedereen de impact van zijn activiteiten kan meten.

Bart De Nil