Voorbij het aftikken van de checkboxes. Naar een raamwerk voor erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn

Wat in 2015 begon met een kleine workshop over erfgoed en dementie groeide gestaag maar zeker uit tot de publicatie- en vormingsreeksen ‘Erfgoed en Dementie’ (2015) en ‘Meer dan Erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn’ (2016). Hierop verder bouwend zette FARO samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector enkele langetermijnpiloottrajecten op. Al deze trajecten focussen op het inzetten van erfgoedcollecties om het welzijn en de gezondheid van mensen te verbeteren én op het meten en evalueren van de gerealiseerde impact.

Door trial and error, wat eigen is aan het werken in de praktijk, willen we met deze piloottrajecten heel wat ambitieuze uitkomsten bereiken die verder gaan dan eenmalige projectresultaten. Niet in het minst hebben we ons als doel gesteld om te landen met een generieke toolset en een trainingsaanbod voor cultureel-erfgoed- én zorgactoren.

Tijdens deze studiedag krijgt u naast een stand van zaken van de piloottrajecten ook inzicht in de agenda en de bredere doelstellingen van deze trajecten, laten we de zorgverstrekkers aan het woord en hopen we u ervan te overtuigen dat iedereen de impact van zijn activiteiten kan meten. Bovendien willen we het bewijs leveren dat dergelijke trajecten zeer geschikt zijn om sectoren op een duurzame basis te doen samenwerken. Ten slotte lanceren we tijdens de studiedag het modulair vormingstraject Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn. U heeft dus alle redenen om erbij te zijn!

In samenwerking met Iedereen Leest, Letterenhuis, Huis van Alijn, Erfgoedcel Viersprong, Bibliotheek Zelzate, Dienst Vrije Tijd Melle, Stadsarchief Leuven, Erfgoedhuis Zusters van Liefde, PC Caritas, Herstelacademie Antwerpen.

Programma

10.00 uur: De agenda van Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Bart De Nil (FARO)

De piloottrajecten in een notendop | Lies Galle (Letterenhuis), Ans Vande Cotte (Erfgoedcel Viersprong), Steven Thanghe (Bibliotheek Zelzate), Kaat Leeman (Erfgoedhuis Zusters van Liefde), Marika Ceunen (Stadsarchief Leuven), Mieke Penninck (Dienst Vrije Tijd/Museum Melle)

12.00 uur: Lunch

12.45 uur:

  • Meten van de impact voor dummies  | Alexander Vander Stichele (FARO)
  • Waar sectoren en believers samenkomen krijg je meer dan de som van de delen | Sylvie Dhaene (Iedereen Leest)
  • Het perspectief van de zorgverstrekkers | meerdere sprekers
  • Op naar een internationaal kennisnetwerk voor evidence based werken | Simon Bequoye (Iedereen Leest)
  • Het modulair vormingstraject Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn | Bart De Nil (FARO)

15.00 uur: Einde

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, Brussel
Prijs
20 euro, lunch inbegrepen. Inschrijven kan online via onderstaand formulier.

Contactpersoon
Stafmedewerker archieven, digitale publiekswerking en outreach
T
02 213 10 87

Elders op FARO

De Europese Commissie lanceert een oproep om deel te nemen aan de raadpleging over EU-financiering i.v.m. waarden en mobiliteit. De ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Om hieraan tegemoet te komen lanceer