FARO stelt voor: 'Verhaal om de hoek'

Bart De Nil en minister van Welzijn Wouter Beke. Foto (c) Simon Bequoye

Op Valentijnsdag lanceerde FARO in Museum Dr. Guislain in Gent de nieuwe publicatie Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten. Dit nieuwe boek biedt een overzicht van de welzijnstrajecten die FARO heeft opgezet. De bedoeling? Erfgoedorganisaties helpen met laagdrempelige methodieken en instrumenten die hun outreachende werking met en in de buurt kunnen versterken. De boekvoorstelling gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

Zorgzame buurten 

In 2018 plaatste toenmalig Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen in een inspiratienota het concept ‘zorgzame buurt’ in de kijker. Een zorgzame buurt is een buurt waar bepaalde voorwaarden vervuld zijn zodat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. FARO is ervan overtuigd dat cultureel-erfgoedinstellingen een rol kunnen opnemen in de creatie van zorgzame buurten door een duurzame werking te ontwikkelen die maatschappelijke uitdagingen in hun directe omgeving helpt aanpakken. Tenminste als ze daarbij niet vertrekken van hun eigen erfgoedagenda, maar van de noden en behoeften van mensen en gemeenschappen.

Buurtgericht werken

Verhaal om de hoek

De evolutie naar een ‘vermaatschappelijking’ van de zorg was voor FARO een belangrijke drijfveer toen het in 2016 startte met de ontwikkeling van een programma, specifiek gericht op het inzetten van cultureel-erfgoedcollecties voor welzijn en gezondheid.

Centraal in dit programma staan langetermijnpiloottrajecten waarin erfgoedcollecties worden ingezet om het welzijn en de gezondheid van mensen te verbeteren maar waarin tegelijkertijd aandacht is voor het meten en evalueren van de gerealiseerde impact. In 2019 bracht de publicatie Cultureel erfgoed voor welzijn een stand van zaken van dit programma en van de piloottrajecten.

Naarmate we onze expertise in de verschillende piloottrajecten verder ontwikkelden, ondervonden we het grote belang van de omgeving, de buurt, op het welzijn van individuen en gemeenschappen. We zien in dat vermaatschappelijking van de zorg niet kan zonder buurtgericht werken. Menselijke relaties versterken en de sociale cohesie bevorderen bieden immers antwoord op uitdagingen zoals eenzaamheid en sociale isolatie.

De ‘vergemeenschappelijking’ van de zorg

In zijn toespraak gaf minister Beke aan tevreden te zijn met het feit dat er met de visienota van zijn voorganger aan de slag gegaan wordt. Daarbij onderstreepte Beke het belang van zorgzame buurten voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, verkleuring en individualisering. Beke spreekt echter liever van de vergemeenschappelijking dan van de vermaatschappelijking van de zorg omdat een vergemeenschappelijking uitgaat van sterke affectieve bindingen en de saamhorigheid van groepen in een samenleving.

Sfeerfoto's van de boekvoorstelling (© Simon Bequoye).

Foto: © Simon Bequoye

Bart De Nil
Vrije tags
buurtwerking
Sectoren
Welzijn en gezondheid
Cultureel-erfgoedsector