Wiki Women Design haalt vrouwelijke ontwerpers voor het voetlicht

Een klasfoto met o.a. Martha Van Coppenolle in het Technisch Instituut van Sint-Maria in Antwerpen, ca. 1930. Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis.

Van de ontworpen omgeving, over (interieur)architectuur en grafisch ontwerp tot mode en productdesign: heel wat vrouwen drukten er hun stempel op. Toch bleven velen van hen onder de radar van erfgoedinstellingen, onderzoekers en verzamelaars. Die afwezigheid van vrouwelijke ontwerpers in het collectieve geheugen heeft grotendeels te maken met hun relatieve afwezigheid in de geschiedenisboeken, wat op zijn beurt te maken heeft met hun ondervertegenwoordiging in designarchieven en -collecties.

Met het project Wiki Women Design wil het Vlaams Architectuurinstituut die vicieuze cirkel doorbreken door op Wikipedia de data en kennis over vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op onze ontworpen omgeving te registreren en te ontsluiten. Tegelijkertijd wil het project zo ook bijdragen aan het creëren van vrouwelijke rolmodellen voor toekomstige ontwerpers en aan gendergelijkheid in de ontwerpdisciplines.

"Wikipedia speelt een belangrijke rol voor studenten en onderzoekers. Het is vaak een eerste aanknopingspunt bij onderzoek, en voor jonge ontwerpers die op zoek zijn naar voorbeelden om zich in te herkennen, kan representatie cruciaal zijn." 
‐ Sara De Bondt, grafisch ontwerper, docent aan KASK Gent en ambassadrice van Wiki Women Design

Op het programma staan o.m. verschillende Wikipedia-schrijfsessies of edit-a-thons, een internationaal symposium en een Instagrampagina. Vijf vrouwen die hun stempel drukken op het hedendaagse ontwerp- en architectuurveld in België treden op als ambassadrices van het project: Oana Bogdan, Sara De Bondt, Stefanie Everaert, Caroline Lateur en Linde Freya Tangelder. 

Doe mee!

Hebt u interesse in dit project of wilt u graag bijdragen als organisatie, onderzoeker of vrijwilliger? Bent u in het bezit van archiefmateriaal over vrouwen die een impact hadden op de ontworpen omgeving in België of hebt u weet van archiefmateriaal of collecties die zich bij andere organisaties of privépersonen bevinden? Contacteer dan het VAi via Annelies Nevejans: annelies.nevejans@vai.be.

Meer informatie

Foto: Een klasfoto met o.a. Martha Van Coppenolle in het Technisch Instituut van Sint-Maria in Antwerpen, ca. 1930. Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis.

Annemie Vanthienen