Annemie Vanthienen

Aanspreekpunt voor:

  • Websiteredactie en -onderhoud
  • E-nieuwsbrief
  • FARO-bibliotheek
  • Eindredactie tijdschrift faro en andere publicaties
  • Ruilabonnementen

Annemie Vanthienen (°1978) studeerde in 2000 af als licentiaat in de moderne geschiedenis (KU Leuven) en behaalde een aanvullend diploma culturele studies. Daarna ging ze aan de slag als stafmedewerker-documentalist bij RoSa, bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen. In 2007 trad ze in dienst bij Culturele Biografie Vlaanderen, dat in 2008 fusioneerde tot FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. In juli 2012 behaalde ze het diploma van postgraduaat in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen.

Content manager | Bibliothecaris
02 213 10 68