Lees- en luistertips: themadossier over het lichaam in erfgoed(werk)

Lees- en luistertips. Foto: door Adobe Firefly (AI)

Stilstaan bij het lichaam in erfgoed(werk): dat is de opzet van het dossier in het jongste lentenummer van faro. Vanuit heel diverse invalshoeken werpen verschillende auteurs licht op het thema.

Hoe worden lichamen, en zeker lichamen met een beperking en zieke lichamen, gerepresenteerd in medische musea? Verschillende erfgoedwerkers getuigen over hoe ze omgaan met menselijke resten in hun collectie. Ook de kwestie van beeldgebruik snijden we aan: hoe gaan erfgoedorganisaties om met beladen beelden? En wat als het lichaam afwezig is? Bijvoorbeeld in modemusea, wanneer men historische kledij wil representeren, maar het lichaam dat de kledij droeg er niet meer is. En verder: hoe bemiddelen gidsen tussen kunstwerken waarop naakt te zien is en het publiek? Wat doet slow art, en de verschillende technieken die daarbij komen kijken, met het lichaam?

Een veelzijdig dossier dus, dat vraagt om een al even veelzijdige lees- en luisterlijst. Bent u geprikkeld door de artikels in het dossier en wil u zich graag verder verdiepen in het thema? Dan biedt FARO u graag enkele kapstokken aan. We verzamelden voor u enkele interessante boeken uit de FARO-bibliotheek en vulden die lijst verder aan met boeiende podcasts. Om te lezen én te luisteren dus!

Lees het artikel via de ISSUU-lezer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed: 

Logo FARO-bibliotheek

Een boek gezien dat u wil inkijken of lenen? Een bezoek brengen aan de FARO-bibliotheek kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, na afspraak, van 8.30 tot 16.30 uur. Een afspraak maken kan eenvoudig via bibliotheek@faro.be of 02 213 10 60.

Onze dienstverlening is volledig gratis. U kunt maximum vijf boeken lenen, de uitleentermijn bedraagt één maand.

Raadpleeg ook onze online catalogus of surf naar faro.be/bibliotheek voor meer info.

Foto: door Adobe Firefly (AI)

Annemie Vanthienen