Letterenhuis verwerft belangrijk literair archief

Archiefstukken van Paul van Ostaijen © Victoriano Moreno voor Letterenhuis

Het Letterenhuis verwerft een belangrijke collectie literair archief. De privécollectie Baestaens bevat immers manuscripten en brieven van grote namen uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis, waaronder Paul van Ostaijen, Felix Timmermans, Guido Gezelle, Willem Elsschot, Karel van de Woestijne, Hendrik Conscience en Hugo Claus.

"Een eenmalige kans", zo vat Nele Hendrickx, directeur Letterenhuis, de overdracht samen. Want inderdaad, slechts af en toe krijgt een erfgoedinstelling de kans om een dergelijke grote en uitzonderlijke privécollectie te verwerven. Die mogelijkheid diende zich nu aan. Het Letterenhuis is dan ook terecht verheugd met de verwerving van de collectie Baestaens: een belangrijk literair archief dat bestaat uit cruciale stukken uit de Vlaamse literatuur. Bovendien vertoont de collectie een grote volledigheid en samenhang, een belangrijke extra troef.

Een unieke privécollectie

Handschrift van Felix Timmermans over zijn roman Het Kindeken Jezus in Vlaanderen. © Victoriano Moreno voor Letterenhuis

De collectie bevat cruciale archiefstukken zoals manuscripten, typoscripten, drukproeven, briefwisselingen en aantekeningen van grote namen uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis. Het geheel vormt een aanzienlijke aanvulling van de huidige Letterenhuis-collectie. Het zijn stukken die in veel gevallen nog nooit onder ogen van onderzoekers en biografen kwamen en die dus een nieuw licht kunnen werpen op de literatuurgeschiedenis.

De collectie zal na verwerving worden ontsloten in de databank van het Letterenhuis en gedeeltelijk worden gedigitaliseerd zodat het materiaal permanent toegankelijk is voor het publiek. Op die manier kan de collectie worden geraadpleegd voor onderzoek, onderwijs en (tijdelijke) tentoonstellingen.

Zelf ziet het Letterenhuis al mogelijkheden voor deze collectie: een aantal stukken van Paul van Ostaijen zullen waarschijnlijk te zien zijn op een tijdelijke tentoonstelling in 2021 over zijn beroemde dichtbundel Bezette Stad, die dan honderd jaar geleden verscheen.

Ontdek hier meer over deze collectie.
www.letterenhuis.be

Foto: 

  • Archiefstukken van Paul van Ostaijen © Victoriano Moreno voor Letterenhuis
  • Handschrift van Felix Timmermans over zijn roman Het Kindeken Jezus in Vlaanderen. © Victoriano Moreno voor Letterenhuis

Bron: persbericht Letterenhuis 

Annemie Vanthienen