Herkomst Van Herck: verspreide archieven en collecties Antwerpse kunsthandelaarsfamilie virtueel verenigd

(c) Elise Gacoms

De naam Van Herck doet bij vele Antwerpenaren en kunstliefhebbers een belletje rinkelen. De bekende kunsthandel en interieurzaak met dezelfde naam was namelijk een vaste waarde in Antwerpen van de tweede helft van de 19e eeuw tot in de jaren 90 van de 20e eeuw. Verschillende generaties familieleden waren actief in deze handel en speelden een belangrijke rol in het Antwerpse culturele leven.

Charles Van Herck (1884-1955) was een van hen. Hij was als kunsthistorisch onderzoeker gespecialiseerd in de beeldhouwkunst van de 17e en de 18e eeuw. Vandaag is hij vooral bekend door de omvangrijke verzameling terracotta’s en beeldhouwerstekeningen die hij naliet en die nu grotendeels bewaard worden in het KMSKA en het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet.

Verspreid, maar toch verenigd

Het Rubenianum bewaart het onderzoeksarchief van Charles Van Herck en eveneens dat van zijn goede vriend en onderzoekspartner Adolf Jansen (1899-1989). Beide archieven werden in de jaren 1990 verworven door wijlen ereconservator Frans Baudouin. 

Tijdens voorbereidend onderzoek en inventarisatie bleek dat er nog meer instellingen in Vlaanderen archieven en collecties bezitten die werden nagelaten door de familie Van Herck. Zo bewaart het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een collectie glasnegatieven van de Van Herck's, en zijn er ook in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren, bij de Koning Boudewijnstichting, de Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich, aan de KU Leuven en in het FelixArchief materiële sporen terug te vinden van de invloedrijke Antwerpse kunsthandelaarsfamilie. 

Op 5 april 2019 organiseert het Rubenianum een studiedag over de nalatenschap van de familie Van Herck. Sprekers uit het Rubenianum en uit verschillende instellingen die een aan de familie Van Herck gerelateerde collectie bewaren, zetten de huidige ontsluiting, (kunst)historische waarde, samenhang, raakvlakken en de mogelijkheden voor verder onderzoek in de verf. Bedoeling van de studiedag is ook om de collectie virtueel te reconstrueren en het belang ervan (terug) onder de aandacht te brengen.

In de loop van 2019 kunt u op de website van Archiefbank Vlaanderen een webtentoonstelling terugvinden. Meer informatie hierover volgt later. 

Meer info

Een gedetailleerd programma van de studiedag vindt u, samen met alle praktische informatie, terug via de website van het Rubenianum

Bron: Rubenianum
Foto: (c) Elise Gacoms

Annemie Vanthienen