FARO schenkt collectie Pollmann aan Koninklijk Conservatorium Brussel

Impressie van een boek uit de collectie Pollmann © FARO

De FARO-bibliotheek ging recent over tot de schenking van de collectie Pollmann aan de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium, School of Arts Erasmushogeschool Brussel.

Josephus ‘Jop’ Pollmann (1902-1972) was een Nederlandse letterkundige en enthousiast voorvechter van het Nederlandse volkslied. Naast zijn inzet voor het ‘herstel van de actieve volkszang’ hield hij zich uitgebreid bezig met de wetenschappelijke studie van het Nederlandse volkslied. 

Cover van D. Wouters, De vrolijke lachduif. Humoristische liederen. ’s Gravenhage, De Schouw, 1943. Deze publicatie behoort tot de Pollmann-collectie (B393). Bron: FARO

Pollmann, die in zijn tijd gold als de volkslieddeskundige bij uitstek, verzamelde in de loop der jaren een indrukwekkende en zeer interessante vakbibliotheek. In 1981 kwam deze verzameling in het bezit van het C.V.V. (Centrum voor Vlaamse Volkscultuur), de voorloper van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, dat bij fusie opging in FARO. De collectie bestaat uit twee delen: enerzijds zijn er de preciosa (172 werken), een verzameling oude drukken uit de 16e tot en met de 19e eeuw. Anderzijds zijn er de recentere drukken (1.200 werken). 

Zowel de preciosa als de recentere uitgaven weerspiegelen de persoonlijke interesses van Pollmann. Ongeveer twee derde van de preciosa bestaat uit religieuze en wereldlijke liedboeken. Werken over volksmuziek en volksliederen, kerkmuziek, muziekpedagogie en volksmuziekinstrumenten vertegenwoordigen, samen met literatuur over zeer uiteenlopende volkskundige domeinen, de rest van de collectie. 

De collectie Pollmann heeft een belangrijke wetenschappelijke en historische waarde. FARO is dan ook zeer verheugd dat de verzameling in haar geheel een bijzondere plaats krijgt in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel, een erkende erfgoedbibliotheek muziek. De volksliedcollectie zal er, als speciale deelcollectie, in optimale omstandigheden bewaard worden. 

Op korte termijn zal de collectie ontsloten worden via de online catalogus, in een latere fase zullen de topstukken uit de verzameling gedigitaliseerd worden. Het KCB zal binnenkort een onderzoeksproject uitwerken om de collectie Pollmann zowel wetenschappelijk als artistiek te valoriseren.

Met dank aan EhB, KCB en zijn bibliotheekteam.

Meer info?

Contacteer de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel, bib.kcb@ehb.be

 

Foto's: Impressie van een boek uit de collectie Pollmann en Cover van D. Wouters, De vrolijke lachduif. Humoristische liederen. ’s Gravenhage, De Schouw, 1943. Deze publicatie behoort tot de Pollmann-collectie (B393) © FARO

Annemie Vanthienen