DEN helpt cultuurinstellingen te digitaliseren via nieuwe website

Frederico Racchi via Flickr

Productiematerialen, decors en kostuums, video-opnames van opvoeringen en publiciteitsmateriaal ... het zijn slechts enkele voorbeelden van wat er bij veel theatergezelschappen in de archieven ligt opgeslagen. Dit erfgoed van de podiumkunsten is nu nog lang niet altijd digitaal toegankelijk voor bijvoorbeeld dramaturgen, onderzoekers of het publiek.

Opdrachtverruiming

Met de nieuwe website digitalecultuur.nl wil DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur nu theatergezelschappen, dansgroepen, muzikanten en andere kunstenaars ondersteunen bij het digitaliseren van hun archieven en collecties.

Het initiatief past in de heroriëntering van DEN. Tot voor kort richtten zij zich uitsluitend op de ondersteuning van erfgoedinstellingen bij digitalisering. Vanaf 2017 wordt die opdracht uitgebreid tot de brede cultuursector. Met digitalecultuur.nl biedt DEN cultuurmakers handvatten en praktijkvoorbeelden voor digitaliseringsbeleid en het goed uitvoeren van digitaliseringsprojecten.

De website digitalecultuur.nl dient daarnaast ook als nieuwsplatform en agenda voor nieuws en evenementen rondom digitale cultuur. Een subsidiewijzer helpt organisaties om financiering te vinden voor projecten rondom digitalisering.

Vlaams voorbeeld

Op digitalecultuur.nl is de kennis die DEN in de loop der tijd heeft verzameld voor de erfgoedsector aangepast en aangevuld voor cultuurmakers. Ook wordt er gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen, waar het al langere tijd wettelijk verplicht is voor cultuurmakers om aan (digitale) archivering te doen.

In Vlaanderen is er bijvoorbeeld TRACKS - Toolbox & Richtlijnen voor Archief- & Collectiezorg in de Kunstensector, een initiatief van PACKED vzw, gerealiseerd in samenwerking met Het Firmament en met medewerking van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Archiefbank Vlaanderen, Kunstenpunt, CVAa, FARO, Forum voor Amateurkunsten en Resonant.

TRACKS stimuleert binnen de kunstensector de zorg voor het eigen archief en collectie(s). Via de online TRACKS-toolbox worden hiervoor handige tools aangereikt. Daarnaast sensibiliseert het project de kunstensector rond de aspecten duurzaamheid en preservering in creatie, ontsluiting en presentatie.

Foto: Frederico Racchi via Flickr

 

Annemie Vanthienen