Slim aan de slag met schoolerfgoed: laat u inspireren

Foto: KADOC-KU Leuven

Bent u er ook van overtuigd dat erfgoed en onderwijs elkaar kunnen versterken maar weet u niet goed waar te beginnen? Dan hebben we goed nieuws voor u, want de nieuwe vormingsreeks Slim aan de slag met schoolerfgoed biedt antwoord op al uw vragen. In vijf sessies (fysiek en digitaal) spijkert u uw kennis en inzicht bij over het gebruik van schoolerfgoed in de klas, en verneemt u meer over de specifieke zorgen die dat erfgoed nodig heeft.

Schoolerfgoed?

Denk bijvoorbeeld aan een wereldbol, een kroontjespen, de Honderd Dagenviering en de vele verhalen van en over leerkrachten: dit alles behoort tot het collectieve geheugen van een generatie ... De meeste scholen beschikken over een schat aan materieel én immaterieel erfgoed: archieven en bibliotheken, collecties didactisch materiaal, gebouwen met een zeker patina, tradities en gebruiken ... Dergelijk schoolerfgoed bevat een groot en vaak onaangeboord maatschappelijk en pedagogisch potentieel. Toch is de zorg ervoor niet altijd evident. 

Het samenwerkingsverband ‘Slim Erfgoed’ wil daar wat aan doen. Hoe? Door in deze vormingsreeks de waarde en betekenis van schoolerfgoed voor het leerplichtonderwijs onder de aandacht te brengen, én door handvatten aan te reiken hoe de zorg voor dat schoolerfgoed samen kan worden opgenomen. Samen, dat wil zeggen: door scholen én erfgoedpartners.

De vormingsreeks richt zich zowel tot schooldirecties en leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, als tot erfgoedmedewerkers, -vrijwilligers, en -geïnteresseerden. Ze biedt antwoorden op vragen als:

  • Wat is schoolerfgoed precies en hoe kunt u er als leerkracht in de klas mee aan de slag?
  • Welke mogelijkheden zijn er met schoolerfgoed binnen het leerplichtonderwijs en de nieuwe leerplannen?
  • Wat wil u bewaren voor de toekomst, waarom en op welke manier? Wie kan u daarbij helpen?
  • Hoe kunt u als erfgoedorganisatie samen met een school werk maken van de bewaring, waardering en selectie van schoolerfgoed?
  • Hoe kunt u samen een duurzame erfgoedwerking binnen de school uitbouwen?

3, 2, 1 ... start! 

Het vormingstraject schiet op 26 mei uit de startblokken met een eerste sessie over hoe werken met schoolerfgoed boeiend en verbindend kan werken. In enkele Brusselse scholen gingen leerkrachten deze uitdaging aan. Welke ontwerpprincipes hanteerden zij voor het ontwikkelen van hun activiteiten? Hoe knoopten ze aan bij de leerdoelen? In deze sessie getuigen zij hoe ze aan de slag gegaan zijn, en wat hun ervaringen en resultaten zijn. 

De sessie 'Leerlingen maken (de identiteit van de) school' vindt digitaal plaats op woensdag 26 mei om 13.00 uur. Deze sessie is het resultaat van een langdurig traject waaraan verschillende erfgoedpartners en scholen actief meewerkten: Basisschool Regina Assumpta Anderlecht, Imelda-Instituut Sint-Jans-Molenbeek, Mater Dei-Instituut Sint-Pieters-Woluwe, GO! Freinet basisschool De Telescoop Laken, Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Erfgoedklassen & Burgerschap, Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel, UCLL Expertisecel centrum Education & Development. 

Slim erfgoed

Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Meer informatie over de vijf sessies vindt u in de FARO-kalender of op de website SLIMerfgoed, waar u zich ook kunt aanmelden.

Slim aan de slag met schoolerfgoed wordt georganiseerd door Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en KADOC-KU Leuven, in samenwerking met FARO. 

Erfgoeddag 2022: onderwijs 

Wie deze inspiratiereeks volgt, doet ongetwijfeld heel wat inspiratie op voor Erfgoeddag 2022, met als thema onderwijs. Erfgoeddag biedt een uitgelezen kans om het schoolerfgoed in de kijker te zetten, en om als school en erfgoedorganisatie de handen in elkaar te slaan! Erfgoeddag ’22 vindt plaats op zondag 24 april, maar wordt uitzonderlijk uitgebreid met de week van 25 tot 29 april. Zo kunnen ook scholen aanknopen met activiteiten. Meer informatie verneemt u de komende tijd via de Erfgoeddag-pagina's op deze website.

Foto: KADOC - KU Leuven

Anne Milkers