Onderzoek bevestigt: online aanbod cultuursector is interessant alternatief

Foto: Austin Chan via Unsplash

De coronacrisis liet een behoorlijke stijging van het online cultuuraanbod zien. Wie maakte er gebruik van? En zal het digitale aanbod ook na de crisis een interessant alternatief blijven? Het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (UGent, Vrije Universiteit Brussel), het Kenniscentrum Cultuurmanagement en Cultuurbeleid (UAntwerpen), publiq en museumPASSmusées zochten het uit.

De vier partners zetten de afgelopen maanden een onderzoek op over online cultuurparticipatie. Tussen 19 en 27 mei werden 13.000 bezoekers bevraagd en gingen twee focusgroepen in gesprek. De resultaten van het onderzoek werden onlangs gepresenteerd in een webinar.

Breed aanbod, minder drempels

Het onderzoek bevat enkele opmerkelijke conclusies. Zo apprecieert het publiek de inspanningen die de cultuurorganisaties doen om het online aanbod te verhogen. Ook de kwaliteit wordt doorgaans goed bevonden. En hoewel jongeren ook voor de crisis hun weg naar het digitale aanbod al wisten te vinden, hebben vooral de oudere leeftijdsgroepen tijdens de lockdown een inhaalbeweging gemaakt. Dat geldt dan weer niet voor sociaal meer kwetsbare groepen. 

Vooral musea en erfgoedsites, theatervoorstellingen en concerten deden het online zeer goed. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat (meer) digitaal aanbod ook na de crisis aanzien zal worden als een interessant alternatief voor een bezoek ter plaatse. Toch blijft een bezoek of beleving ter plaatse de voorkeur wegdragen omdat het meer sociale interactie toelaat. Vooral de praktische drempels blijken lager te liggen wanneer men online deelneemt.

Bij de heropstart na de coronacrisis toonde het publiek vertrouwen in de veiligheidsmaatregelen die de sector neemt. Grotere groepen wil men vooralsnog vermijden.

Meer weten? 

Via de website van publiq kunt u het rapport downloaden, het webinar met de presentatie van de resultaten herbekijken of uw eigen mening of suggesties meegeven.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: Austin Chan via Unsplash

Anne Milkers