FARO speelt met het idee om samen met enkele partners (erfgoedcel, museum...) een pilootproject (test) op te starten waarbij we CollectiveAccess , een open-source collectiebeheerpakket voor musea, archieven en digitale collecties gaan opzetten op een cloud hosting infrastructuur.
Ook in het Franstalig landsgedeelte is men zich bewust van de mogelijkheden en de uitdagingen van digitaal erfgoed. In oktober 2007 lanceerde de minister van Cultuur van de Franstalige Gemeenschap, Fadila Lanaan, het digitaliseringsprogramma 'Peps' (Préservation et Exploitation des Patrimoines). Aan...
Van 24 tot 16 juni 2009 organiseert de Section française de l'Institut international de Conservation een conferentie met als thema de conservatie en restauratie van hedendaagse kunst. Hedendaagse kunst vereist, in vergelijking met 'traditionele' kunstwerken, een heel eigen aanpak. Eén en ander heeft...
Op woensdag 5 november lanceerde Vlaams minister Bert Anciaux samen met Guy Van Cauteren, de peter van de Week van de Smaak 2008, en enkele jonge assistenten het nieuwe EETiKET-jaar. EETiKET’08’09 wil kinderen in contact brengen met smaak en eetcultuur en focust zich op de leefomgeving van kinderen:...
Stel u voor dat Mozes, teruggekeerd van de Tafelberg waar hij de Tien Geboden had ontvangen, merkt dat de Blackberry waarop hij ze had opgeslagen is gecrasht. Einde verhaal?
Van 18 tot en met 20 maart 2009 organiseert Ename Expertisecentrum samen met de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor de Zee, het VIOE en Stony Brook University (USA) het vijfde Ename Internationaal Colloquium. Centraal thema is deze keer 'Climates of heritage conservation: responding...
In december 2008 zal voor de zesde keer de VGI Innovatieprijs worden uitgereikt aan een ICT toepassing die op een vernieuwende manier met geschiedenis omgaat. De jury heeft drie kandidaten genomineerd die zich op 11 december zullen presenteren in de strijd om de eerste plaats. Bij de drie...
Op 6, 8, 9 en 13 oktober vonden respectievelijk in Gent, Mechelen, Leuven en Antwerpen de pers- en publieksvoorstellingen plaats van de projecten rond preventie- en calamiteitenplannen voor erfgoedbeherende instellingen . Hiermee werd een belangrijke fase in de verf gezet van een traject waaraan 32...
Het streven naar een gepast binnenklimaat en het beheersen van de klimaatsomstandigheden binnen onze musea, archieven, bewaarbibliotheken, depots, kerken en andere erfgoedbewaarplaatsen baart elke erfgoedbeheerder kopzorgen. Het is een dagelijkse opgave om het binnenklimaat enigszins binnen de...