Om en bij de honderd artikelen uit het in 2009 ter ziele gegane vakblad Cr, tijdschrift over conservering en restauratie, werden onlangs toegevoegd aan de Nederlandse website Collectiewijzer. Voorlopig gaat het enkel om artikels uit de jaargangen 2005-2008, later is het de bedoeling ook oudere...
Het beheren van een collectie lokaal erfgoed is geen eenvoudige opdracht. Objecten inventariseren, verschillende materialen correct bewaren, het juiste publiek bereiken en de collectie aantrekkelijk presenteren... de taken van een lokale erfgoedbeheerder zijn erg divers en niet altijd even...
Zoals zovelen die vaak bezig zijn met conservatie van ons cultureel erfgoed, doe ik vaak beroep op CoOL (Resources for Conservation Professionals) en ook de hieraan gekoppelde Conservation DistList. Beide zijn een project van het ‘Preservation Department van Stanford University Libraries en Academic...
De jongste maanden wordt Vlaanderen regelmatig geteisterd door inbraken en diefstallen in kerken en kapellen. Vorige maand nog verdween er een kelk uit de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Hoboken-Antwerpen en gingen dieven in de kerk van Hoepertingen aan de haal met een Mariabeeld en een collectie...
Het Firmament is op zoek naar verzamelingen of archieven die iets te maken hebben met poppen-, figuren- en objectentheater. Dat kunnen collecties theaterpoppen, rekwisieten en decorstukken zijn, maar evengoed papieren archieven (speelteksten, technische fiches, programma’s, affiches, persmappen...
In de 15de en de 16de eeuw vormden de Lage Landen een belangrijk centrum voor de Europese muzikale wereld. De zangers, zangmeesters en componisten, gevormd in de vele koorscholen waren gewild in heel Europa. Ook de productie van muziekhandschriften behoorde tot de Europese top, met schitterende...
Op vrijdag 24 april 2009 werd in het British Museum in Londen zoals eerder aangekondigd de studiedag ‘Going Green: Towards Sustainability in Conservation’ georganiseerd.
Sinds midden vorige week is de redding van de archiefstukken uit het ingestorte Keulse Stadsarchief op een gecoördineerde manier van start gegaan. Vanaf de eerste uren na de ramp boden zich al talrijke vrijwilligers aan, zowel restauratoren uit overheidsdiensten als uit de privésector, evenals...
Staat de conservatie van ons kostbaar materieel erfgoed en vooral de methoden en middelen die we hiervoor gebruiken, soms niet haaks op het behoud van ‘our common future’ en duurzame ontwikkeling?
Het papieren geheugen van de mensheid is gigantisch, en neemt alsmaar toe, ondanks de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering. Het materiële onderzoek van papier en grote papierbestanden in archieven en bibliotheken leidt tot nieuwe inzichten inzake het vervalproces van...