Bij dit bericht is een lijst te vinden van interessante links i.v.m. behoud en beheer van materieel erfgoed, die een goede wegwijzer willen vormen binnen de soms warrige wegen van het wereldwijde web.
FAKE? (hoofdletters, met vraagteken) is een uitnodiging om het publiek (en de eigen organisatie of instelling) te confronteren met een aantal zaken die doorgaans net iets minder uitgesproken op de agenda staan: twijfels, technisch-wetenschappelijk onderzoek, het bevragen van zekerheden, halve...
Zoals ons allen nog vers in het geheugen is gegrift, stortte een groot deel van het historisch Stadsarchief in het centrum van Keulen begin maart 2009 in. Nog steeds is de reddingsactie van de archiefstukken volop aan de gang.
Bij dit bericht is een lijst te vinden van interessante links i.v.m. behoud en beheer van materieel erfgoed, die een goede wegwijzer willen vormen binnen de soms warrige wegen van het wereldwijde web.
De secularisering van onze samenleving is een beweging die al enkele decennia bezig is. Toch blijven kerkelijke gebouwen hun historische en architecturale waarde behouden. Hoe gaan we in de toekomst om met deze twee factoren? Hoe kunnen kerkelijke gebouwen opnieuw een maatschappelijk gedragen rol...
Om en bij de honderd artikelen uit het in 2009 ter ziele gegane vakblad Cr, tijdschrift over conservering en restauratie, werden onlangs toegevoegd aan de Nederlandse website Collectiewijzer. Voorlopig gaat het enkel om artikels uit de jaargangen 2005-2008, later is het de bedoeling ook oudere...
Het beheren van een collectie lokaal erfgoed is geen eenvoudige opdracht. Objecten inventariseren, verschillende materialen correct bewaren, het juiste publiek bereiken en de collectie aantrekkelijk presenteren... de taken van een lokale erfgoedbeheerder zijn erg divers en niet altijd even...
Zoals zovelen die vaak bezig zijn met conservatie van ons cultureel erfgoed, doe ik vaak beroep op CoOL (Resources for Conservation Professionals) en ook de hieraan gekoppelde Conservation DistList. Beide zijn een project van het ‘Preservation Department van Stanford University Libraries en Academic...
De jongste maanden wordt Vlaanderen regelmatig geteisterd door inbraken en diefstallen in kerken en kapellen. Vorige maand nog verdween er een kelk uit de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Hoboken-Antwerpen en gingen dieven in de kerk van Hoepertingen aan de haal met een Mariabeeld en een collectie...
Het Firmament is op zoek naar verzamelingen of archieven die iets te maken hebben met poppen-, figuren- en objectentheater. Dat kunnen collecties theaterpoppen, rekwisieten en decorstukken zijn, maar evengoed papieren archieven (speelteksten, technische fiches, programma’s, affiches, persmappen...