FARO verwelkomt nieuwe medewerkster

Begin november startte Julie Lambrechts als tijdelijk deeltijds stafmedewerker behoud en beheer bij FARO. U kunt bij haar terecht voor al uw vragen over behoud en beheer via julie.lambrechts@faro.be.

Julie (°1987) behaalde haar masterdiploma conservatie-restauratie van archeologische objecten aan de Artesis Hogeschool Antwerpen in 2011. Na haar opleiding volgde ze een stage onder supervisie van Stephen Koob en Astrid van Giffen in The Conservation Department of Corning Museum of Glass, NY, USA. Vervolgens werkte ze in als projectconservator in het archeologisch depot van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Van 2013 tot 2015 werkte ze als glasconservator-restaurator voor musea, archeologische diensten, opgravingsbedrijven en particulieren bij een zelfstandig restauratiebedrijf in Nederland. In 2015 startte ze met een eigen conservatie-restauratie-atelier.