Studiedag duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur

In samenwerking met de provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) organiseert FARO op donderdag 19 november 2015 in Kunstcampus deSingel in Antwerpen de infodag 'Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur'. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland komen er de aanpak van hun (ver)bouwproject toelichten, met bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van het traject voorafgaand aan de realisatie van museum- en depotinfrastructuur. Een goede voorbereiding is immers al het halve werk, of goed begonnen is half gewonnen!

Al ruim een decennium heerst er in ons land een verhoogde bedrijvigheid in het bouwen of verbouwen van musea, archiefruimten en erfgoeddepots, op grote en kleine schaal. Diverse projecten staan momenteel in de steigers en worden met veel aandacht en verwachting gadegeslagen. Er werd en wordt bijgevolg veel ervaring opgedaan inzake het plannen, programmeren, managen, coördineren en opvolgen van nieuw- of verbouwprojecten. Het gaat daarbij om complexe processen waar iedereen vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid als betrokken partij mee te maken krijgt.

Hierover zijn tal van vragen te stellen. Over welke processen gaat het? Hoe zijn de rol en verantwoordelijkheid van de betrokken partijen (bouwheer, gebruiker, architect enz.) gedefinieerd? Wie doet wat en heeft welke verantwoordelijkheden bij de opvolging en de besluitvorming van een bouw- of verbouwproject?  Hoe voer je behoefteanalyses uit en hoe communiceer je ze? Hoe werk je een projectdefinitie en Programma van Eisen uit? Waar staat duurzaamheid voor en waar en hoe komt duurzaamheid aan de orde?

Meer informatie over het programma van de studiedag en de manier van inschrijven vindt u hier.

Foto: copyright Sportimonium

Jürgen Vanhoutte