Op donderdag 14 september om 12.00 uur krijgt Manneken Pis een gloednieuw kostuum aangemeten, compleet met labojas, badge en andere attributen, allemaal in de kleuren van het KIK.
Stel: u erft een kunst- of erfgoedverzameling. Goed nieuws! Nog beter is dat u voortaan de belasting daarop kan betalen met een of meer kunstwerken uit die erfenis en er een fiscale stimulans bovenop krijgt.
Het CHARTER-project bestudeerde hoe de Zweden de kennis van ambachtelijke technieken doorgeven en blijven innoveren.
Recent signaleerden we u hier de bij Folio aangesloten erfgoedtijdschriften. Een tijdschrift dat in dat overzicht vooralsnog ontbreekt, is M&L. De redactie nodigt u uit om kennis te maken en mee te werken.
Staat u voor een nieuwe taak in het behoud en beheer van een erfgoedcollectie of wil u de basiskennis leren of herhalen? U vindt vast uw gading in ons jaarlijkse vormingsaanbod 'In Goede Handen', dat in september van start gaat.
Het CHARTER-project schoot in januari 2021 uit de startblokken. Waar staan we nu, twee en een half jaar later? Een korte update en een filmpje.
Het nieuwe lerend netwerk geeft zuurstof en inspiratie aan zorgverleners en erfgoedwerkers om te werken rond cultureel erfgoed in de context van zorg en welzijn. Hebt u interesse om deel uit te maken van deze groep?
Nieuw op de Erfgoedwijzer: een uitgebreid artikel over dit uitdagende onderwerp. Uitdagend, want als u graag een deal met de media wil sluiten, stroopt u maar best de mouwen op.
Door het aanbod te delen wil CHARTER studenten, docenten vormingswerkers en het bredere publiek informeren en inspireren om vorming te organiseren en te volgen.
Wie zich wil verdiepen in de inhoud, werking, geschiedenis en toekomstperspectieven van de cultureel-erfgoedsector beschikt over heel wat instrumenten. Een wat onderbelicht aspect zijn de erfgoedtijdschriften. We stellen ze kort aan u voor.