Op vrijdag 24 april 2009 werd in het British Museum in Londen zoals eerder aangekondigd de studiedag ‘Going Green: Towards Sustainability in Conservation’ georganiseerd.
Sinds midden vorige week is de redding van de archiefstukken uit het ingestorte Keulse Stadsarchief op een gecoördineerde manier van start gegaan. Vanaf de eerste uren na de ramp boden zich al talrijke vrijwilligers aan, zowel restauratoren uit overheidsdiensten als uit de privésector, evenals...
Staat de conservatie van ons kostbaar materieel erfgoed en vooral de methoden en middelen die we hiervoor gebruiken, soms niet haaks op het behoud van ‘our common future’ en duurzame ontwikkeling?
Het papieren geheugen van de mensheid is gigantisch, en neemt alsmaar toe, ondanks de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering. Het materiële onderzoek van papier en grote papierbestanden in archieven en bibliotheken leidt tot nieuwe inzichten inzake het vervalproces van...
Dit boekje is in de eerste plaats bedoeld voor al wie voorwerpen of verzamelingen beheert. Deze brochure levert inzichten aangaande de principes van conservering en restauratie, over punten die u in acht moet nemen bij het inschakelen van een restaurateur en over de inhoud van een prijsofferte.
Er zijn in Vlaanderen maar weinig instellingen (musea, archieven, erfgoedbibliotheken, openbare besturen of instituten) die restauratoren in vaste dienst hebben. Dat betekent dat zij in de meeste gevallen zijn aangewezen op een restaurator die als zelfstandige werkzaam is. In ons land is het beroep...
Op vrijdag 20 februari 2009 stelde het departement cultuur van de UNESCO in haar hoofdkwartier te Parijs de nieuwste editie voor van de 'Atlas van bedreigde talen'.
Alle media – zowel pers, radio als TV - brachten onlangs de schade aan tientallen paneelschilderijen uit de reserve van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel als frontpaginanieuws. Oorzaak van de schade was een defect aan het luchtbevochtigingssysteem dat niet werd opgemerkt noch...
Op aanvraag organiseert FARO, i.s.m. de provinciale museumconsulenten workshops over een aantal thema's, waaronder ook 'Water in de kelder! Wat te doen bij waterschade?'.Doelgroep: Verantwoordelijken van archiefinstellingen, bewaarbibliotheken en documentatiecentra en medewerkers die betrokken zijn...
Minister van Cultuur Bert Anciaux onthulde vandaag, 3 december 2008, in het Groeningemuseum in Brugge de nieuwe aankoop in het kader van het proactief sleutelwerken- en topstukkenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap: het retabel van de Heilige Nicolaas. Het werk vertelt verhalen van de heilige Nicolaas...