Inlijsten en verpakken van paneelschilderijen, een vak apart: FARO organiseert unieke hands-onworkshop

Van 1 tot 3 juni organiseert FARO in Museum M - Leuven de driedaagse workshop 'Framing Techniques and Microclimate Environments for Panel Paintings'. In deze workshop verneemt u meer over de specifieke problematiek van het inlijsten van paneelschilderijen en het maken van microklimaatverpakkingen, onder andere voor het transport van deze stukken. Door hun samenstelling en constructie zijn paneelschilderijen immers erg gevoelig voor schommelingen in het bewaarklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid).

Als de lijst rond dergelijke schilderijen niet voldoende (of net té veel) 'bewegingsruimte' toelaat, kunnen zich in het werk ernstige spanningen opbouwen, uiteindelijk resulterend in breuk of vervorming. De juiste manier van inlijsten is bijgevolg een cruciale preventieve maatregel voor de conservatie van paneelschilderijen. Met de juiste lijst als basis kan voor deze werken ook een afdoende microklimaatverpakking worden gemaakt, die mogelijke klimaatschommelingen tijdens transport grotendeels kan opvangen. Beide preventieve maatregelen zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd, zowel qua doeltreffendheid als naar kostenbesparing. Het 'gedrag' van het paneelschilderij zelf vormt de basis waarop tijdens de driedaagse workshop de twee conservatiemaatregelen verder worden uitgediept. Tijdens praktische sessies kunt u ook een eigen lijst en microklimaatverpakking voor een schilderij maken.

Lesgeefster van dienst is Sara Mateu, zelfstandig schilderijconservator gespecialiseerd in paneelschilderijen. Zij werkte onder andere op schilderijencollecties van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Museo Nacional del Prado in Madrid en het Kunsthistorisches Museum Wien. Voertaal van de workshop is Engels.

Mis deze unieke workshop niet! Inschrijven kan nog tot 25 mei via de FARO-website. Snel zijn is de boodschap, want plaatsen zijn beperkt tot maximum 15 deelnemers.

Foto: By Taliek at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7875024

Jürgen Vanhoutte