Cores werpt een veelzijdige kijk op eenvoudige (boek)banden

Eerder al berichtten we op deze website over Cores, een gezamenlijk initiatief van vormingsinstelling Syntra West en zeven Brugse erfgoedpartners. Samen bundelen deze partners hun expertise om activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mogelijk te maken. In juni komt Cores met een nieuw initiatief.

Samenwerkingsverband

Cores, of voluit het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, is een samenwerking tussen Syntra West en een reeks Brugse partners: het Rijksarchief en het Stadsarchief, de archiefdiensten van Bisdom en Grootseminarie, het OCMW-archief, de Erfgoedcel en de Openbare Bibliotheek. Ook de provincies Oost- en West-Vlaanderen participeren in Cores. Centraal staat de opleiding tot restauratievakman voor boeken en archief, een tweejarige dagopleiding waarvan het eerste jaar bestaat uit de modules ‘Handboekbinder’ en ‘Restauratievakman van papier’.

Symposium

In juni organiseert Cores voor de eerste keer een internationaal symposium. Internationale experten geven lezingen, restauratoren delen hun ervaring over concrete restauraties, en Brugse archieven en bibliotheken laten in eigen huis hun banden zien. Centraal staat de vraag hoe katernen kunnen worden samengehouden in een omslag of band en hoe er correct kan worden omgegaan met soepele banden, koperten en registerbanden. Invalshoeken die aan bod komen zijn terminologie, technieken en structuren bij gebruiksbanden, alsook conservatie en restauratie, geschiedenis en hedendaagse bandcreaties.

Het symposium vindt plaats op 17 juni in Theaterzaal Biekorf. Bedoeling is om met dit symposium een tweejaarlijks platform te creëren voor kennisuitwisseling onder restauratoren boek en archief, in nauwe samenhang met collectiebeheerders en experten in papieren erfgoed.

www.coressymposium.be