Algemeen directeur

Functieomschrijving

Mu.ZEE, Permekemuseum en PeireMuzee zijn op zoek naar een Algemeen directeur.

De algemeen directeur vormt als eindverantwoordelijke samen met de zakelijk leider de directie. Zij besturen de organisatie in de breedste zin van het woord.

Mu.ZEE is het toonaangevende museum voor moderne en hedendaagse Belgische kunst met een belangrijke collectie die de periode 1880 - vandaag overspant. Mu.ZEE vzw is verspreid over drie locaties: Mu.ZEE in de Romestraat in Oostende (gesloten tijdens verbouwingen vanaf januari 2025 tot zomer 2028), het Permekemuseum in Jabbeke en weldra ook het Peiremuzee in Knokke-Heist.

Vanuit een transculturele en transhistorische visie organiseert Mu.ZEE per locatie een veelzijdig programma van collectiepresentaties, jaarlijks twee grote tentoonstellingen en een uitgebreide waaier aan publieksactiviteiten. Op die manier kaderen we onze unieke collectie kunst uit België binnen het internationale kunstenveld met bijzondere aandacht voor de hedendaagse tendensen in een breder maatschappelijk landschap, steeds met de blik op de toekomst. Samen staan onze musea garant voor gastvrijheid en verscheidenheid in programma en publieksbereik.

Kerntaken

Algemeen beleid

 • Je schrijft je in in de huidige missie en visie en werkt samen met de zakelijk leider aan de verdere ontwikkeling van een algemene lange termijn strategie door de organisatie helder te positioneren in het lokale, nationale en internationale artistieke en museale veld. Je houdt hiervoor de vinger aan de pols van de steeds evoluerende diverse samenleving en zorgt voor een inclusief en duurzaam museumbeleid, rekening houdend met de razendsnelle technologische evolutie.
 • In samenspraak met het team en externe experten schrijf je het nieuwe beleidsplan voor de periode 2026-2030 in aanloop naar het afsluiten van nieuwe beheers- en samenwerkingsovereenkomsten. Je staat in voor een gedragen ontwikkeling en uitvoering van een uitdagende en inspirerende toekomstvisie en bijhorend strategisch en financieel beleid.
 • Je zorgt ervoor dat het zakelijk, infrastructureel, artistiek en communicatief beleid mooi op elkaar aansluiten door een evenwichtige inzet van team en middelen.
 • Je zorgt voor het team en de organisatie. Je motiveert, inspireert, ondersteunt, coacht en bent een klankbord voor je medewerkers. Je bevordert interne communicatie, samenwerking en teamgeest.
 • Je bent het gezicht van de organisatie en aanspreekpunt voor de strategische partners. Je onderhoudt een goede relatie met de relevante stakeholders
  • met de leden van dagelijks bestuur, het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
  • met de Vlaamse minister van cultuur, kabinet en administratie, met stad Oostende, burgemeester en schepen voor cultuur, met relevante (overheids)partners in de domeinen cultuur, toerisme, onderwijs, innovatie en welzijn, en in de erfgoed- en kunstensector in binnen- en buitenland (o.m. fondsen).
  • met kunstenaars, galeriehouders,verzamelaars en mecenassen.
 • Je staat in voor een zorgvuldig beheer van de publieke middelen. Je bent eindverantwoordelijke voor een kwalitatieve, grondig onderbouwde aanvraag van subsidies.

Artistiek beleid

 • Je ontwikkelt in nauw overleg met het artistieke team de artistieke visie waarin publieksbereik, maatschappelijk relevante evoluties, internationale en lokale ontwikkelingen centraal staan.
 • Je begeleidt het team en staat mee in voor het realiseren van die visie, rekening houdend met de budgettaire context, de beschikbare infrastructuur en met aandacht voor diversiteit en publiekswerking.
 •  Je onderhoudt lokale en (inter)nationale samenwerkingen en bouwt deze verder uit.
Functieprofiel
 • Je bent een cultuurmanager pur sang, begeesterd door Belgische kunst. Je bent vertrouwd met en hebt een duidelijke visie op het Vlaamse en internationale cultureel erfgoed- en kunstenlandschap en op de rol en positionering die Mu.ZEE er op- en inneemt. Je hebt een duidelijk inzicht in de diverse geledingen van een museale werking.
 • Je bent een gedreven netwerker en bruggenbouwer binnen en buiten de organisatie – een verbinder van mensen, visies en doelen.
 • Je hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin. Je streeft naar continue kwaliteitsverbetering en -borging. Je stimuleert anderen hiertoe.
 • Je denkt vernieuwend en kan (veranderings)processen uitwerken en implementeren.
 • Je staat open voor een participatieve werking, waarbij gedragen besluitvorming de sleutel is tot succes. Je hebt ervaring met inspirerend, delegerend en coachend leiderschap, waaruit zorgzaamheid blijkt voor team en middelen. Je stimuleert openheid en respect binnen het team en betrokkenheid van alle stakeholders.
 • Je hebt relevante managementervaring met oog voor vernieuwende en originele werkwijzen en ideeën, voor technologische ontwikkelingen, voor goed bestuur en voor een weloverwogen en verantwoordelijke aanwending van middelen. Je bent vertrouwd met culturele sponsoring en diverse subsidiekanalen.
 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring.
 • Je communiceert helder en vlot in meerdere talen met verschillende doelgroepen. Je hebt uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels.
Aanbod

Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een correcte verloning, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socio-culturele sector (PC 329.01).

Verder biedt Mu.ZEE vzw maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer en terugbetaling fietsverkeer.

Praktische informatie

Je kunt solliciteren tot 31 juli 2024 door je CV en motivatiebrief in te dienen via deze link.

Selectieprocedure

 • Eliminerende selectie op basis van motivatiebrief en curriculum vitae
 • Eliminerende selectie op basis van gesprekken
 • Assessment

Praktische info

E-mail
Titel
Algemeen directeur
Werkgever
Mu.ZEE
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Waarom worden musea geregeld geviseerd door klimaatactivisten? Deze eerste FARO-podcast gaat op zoek naar antwoorden op de (complexe) vraag hoe ...
Tijdens een internationale conferentie, meegeorganiseerd door FARO, werden de aanbevelingen gepresenteerd aan beleidsmakers van regionaal, nationaal en Europees niveau.