Waardeer Samenwerking - Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed

Advies aangeboden aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie door de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.

Het advies is opgesteld door Marco de Niet (directeur DEN), Jeroen Walterus en Bart De Nil (FARO), in overleg met vertegenwoordigers uit de ministeries en instellingen uit het veld. Het richt zich in de eerste plaats tot beleidsmakers. Om het duurzaam beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van Nederlandstalig digitaal erfgoed te optimaliseren biedt Nederlands-Vlaamse samenwerking een grote meerwaarde. Samenwerking levert schaalvoordelen op en door afstemming van activiteiten wordt er efficiënter gewerkt.

Auteur(s)
Marco de Niet, Jeroen Walterus & Bart De Nil
Jaartal
2013
PDF bijlagen