Uit het oog, in het hart. Erfgoeddepots: aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten

Lokale erfgoedbeheerders en beleidsvoerders stoten vaak op een steeds opnieuw opduikende hindernis: gebrek aan goed ingerichte depots en depotruimte. Nog al te vaak worden allesbehalve geschikte restruimten gebruikt – zolders, kelders of achterkamers – waar zich, ver van het oog van het publiek, culturele drama’s afspelen. De wil om voor het erfgoed te zorgen is altijd wel aanwezig, maar er is een gebrek aan middelen – of liever: aan een wil om voldoende middelen voor het beheer ervan vrij te maken. Ondertussen raakt het erfgoed beschadigd, of erger: gaat het verloren door slechte bewaaromstandigheden. Een nieuw, perfect ingericht depot blijft meestal een droom. Plannen blijven nog te vaak gewoon plannen. Nochtans kan de situatie door kleine verbeteringen vaak aanzienlijk verbeterd worden. Goede zorg voor het erfgoed blijft cruciaal, ook voor de komende generaties. Erfgoed dat leeft, geeft een hart aan de lokale gemeenschappen.

Deze publicatie wil u een eerste houvast bieden bij het zoeken naar oplossingen voor veel voorkomende problemen bij het beheer van een depot. Of het nu om aanpassingen van een erfgoeddepot gaat – wat meestal het geval zal zijn – of om een totaal nieuw erfgoeddepot, dit boekje helpt u een strategie voor het beheer ervan uit te stippelen. Het reikt op een directe, bondige wijze belangrijke elementen aan, en, waar mogelijk, ook praktische tips.

Jaartal
2010
PDF bijlagen