Synergie² 2010. Het cultureel-erfgoedconvenant als hedendaags beleidsinstrument

In juni 2000 sloegen de Vlaamse Gemeenschap en Antwerpen, Brugge en Gent de handen in elkaar voor een experiment. Bijna tien jaar later zijn de cultureel-erfgoedconvenants uitgegroeid tot een stevig onderdeel van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel. Op dit moment zijn liefst achttien cultureel-erfgoedconvenants afgesloten. Die staan voor eenentachtig gemeentebesturen en 2,7 miljoen inwoners, de helft van alle Vlamingen.

Synergie² 2010 staat stil bij de praktijk van tien jaar cultureel-erfgoedconvenants. De publicatie bestaat uit twee delen. Marc Jacobs (FARO) reconstrueert het omkaderende en onderliggende discours bij de oprichting van de eerste convenants. Wat waren de basisdoelstellingen en –ideeën van de eerste cultureel-erfgoedconvenants? Welke scenario’s lagen op tafel? Wie waren de hoofdrolspelers? En hoe is het discours de daaropvolgende jaren geëvolueerd? Vervolgens stellen de achttien erfgoedconvenants zichzelf voor. Per convenant volgt een overzicht van de adressen, medewerkers en een bloemlezing van recente en oudere projecten.

Synergie² 2010 biedt meer dan een historische terugblik. Het is ook, en vooral, bedoeld als een evocatie en hernieuwing van de ambitieuze doelstellingen en visionaire filosofie van de cultureel-erfgoedconvenants. Deze publicatie wil een houvast bieden, om recente uitspraken en suggesties over cultureel-erfgoedconvenants, over integraal en geïntegreerd beleid of over synergie en subsidiariteit te kunnen kaderen in een langetermijnperspectief en binnen de diverse agenda’s en strategieën.

ISBN: 978-90-8992-008-9
Wettelijk Depot: D/2009/11.524/6
NUR: 612

Auteur(s)
Marc Jacobs, Björn Rzoska, Gregory Vercauteren
Jaartal
2009
PDF bijlagen