Richtlijnen bij het organiseren van een Erfgoeddagactiviteit in een coronapandemie

Deze gids biedt ondersteuning bij het organiseren van een veilige Erfgoeddagactiviteit. 

De inhoud van dit document is gebaseerd op de op datum van publicatie gekende maatregelen. Het regelgevend kader evolueert evenwel voortdurend en is onderhevig aan interpretatie. We doen ons best om u in deze publicatie zo correct en volledig mogelijk te informeren. Uiteraard krijgt de meest recente wetgeving omtrent corona altijd voorrang. Dit document dient dan ook gelezen te worden als een schakel binnen een groter geheel. De richtlijnen zijn ondergeschikt aan de algemene bepalingen die worden opgelegd door het ministerieel besluit en de steden, gemeenten of instellingen waar de Erfgoeddagactiviteiten plaatsvinden. 

Deze bundel houdt rekening met de maatregelen aangekondigd na het overlegcomité van 19 maart 2021. Zodra er wijzigingen op de regels gelden – in de vorm van verdere verstrengingen of versoepelingen – of zodra er meer duidelijkheid is over ‘het buitenplan’ doen we ons best om de infobundel zo snel mogelijk aan te passen.

Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Auteur(s)
Monique Verelst
Jaartal
2021
PDF bijlagen