Publicaties Archipel

Het onderzoeksproject 'Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives' ging tussen oktober 2009 en september 2011 op zoek naar de technische en organisatorische uitdagingen van digitale langetermijnarchivering. Het Archipel-samenwerkingsverband ging na hoe een netwerkgerichte aanpak kan bijdragen tot het opzetten van een digitale archiefinfrastructuur in Vlaanderen.

Gedurende de looptijd van het project werden verschillende publicaties, rapporten en deliverables afgeleverd. Een overzicht van deze documenten vindt u via de FARO-bibliotheek: vanuit de catalogus kan u rechtstreeks doorklikken naar de webpublicaties. Lijst publicaties Archipel.

Daarnaast vindt u hier ook een aantal presentaties en andere documenten:

Presentaties Eindevenement Archipel, 16 november 2011, Technologische Innovatie


Presentaties Eindevenement Archipel, 16 november 2011, Onderwijsfocus en praktijkverhalen


Presentaties Eindevenement Archipel, 16 november 2011, Digitale strategie


Presentaties Eindevenement Archipel, 16 november 2011, Keynote en webapplicaties


Presentaties Informatie aan Zee, 15 september 2011


Presentatie WP5 op WeBBT, 3 mei2011


Varia