Participatie of: de kunst van het gecontroleerd loslaten

Van 23 april tot 6 oktober 2019 liep in Red Star Line Museum de expo Rootszoekers. Die presenteerde het verhaal van mensen die op zoek gingen naar hun eigen – voordien ongekende – geschiedenis. Want als er geen sporen meer zijn, hoe breng je dan je eigen stamboom in beeld? Hoe evolueren je herinneringen? Wat is nog ‘waarheid’? En welke sporen laat je zelf na? 

Niet alleen de zoektocht van deze mensen is uiterst boeiend, maar ook alle bijgaande vragen die het genereert over erfgoedvorming of erfgoed-maken. Daarbovenop is er het cocreatieve proces dat aan deze expo ten grondslag ligt.

Het Red Star Line Museum wil vanuit zijn participatieve denk- en werkkader deze ervaringen bijzonder graag delen. Daarom nodigde het museum, in samenwerking met FARO, collega’s uit het veld uit voor de studiedag Participatie of de kunst van het gecontroleerd loslaten, op maandag 23 september 2019. In deze publicatie leest u het geïllustreerde verslag van deze uiterste boeiende studiedag.

Auteur(s)
Dorine De Vos en Hildegarde Van Genechten
Jaartal
2020
PDF bijlagen