Optische illusie? Een onderzoek naar voorwaarden voor en eisen van het bewaarbeleid van optische schijven

In 2009 schreef Eric-Jan Keulemans van de Provincie Zeeland een referaat met de titel Optische illusie? Een onderzoek naar voorwaarden voor- en eisen van het bewaarbeleid van optische schijven. Keulemans onderzocht het bewaarbeleid voor optische schijven in Zeeland. Ook de vraag of optische schijven geschikt zijn als opslagmedium voor langetermijnbewaring en welke alternatieven er zijn, komt aan bod. Het doel van het onderzoek was te komen tot goede voorwaarden en eisen voor de bewaring van optische schijven. Ook sensibilisering was een doelstelling. Op optische dragers kunnen gegevens staan die voor permanente bewaring in aanmerking komen. Deze dragers moeten dan ook op zorgzame wijze bewaard worden.

Het referaat bespreekt de technische aspecten van optische dragers, zoals bijvoorbeeld het brandproces. De alternatieven die Keulemans beschrijft, zijn harde schijven, solid state drives (bv. USB-stick), magneetband, tapedrive, silicon carbide. Het referaat eindigt met aanbevelingen voor de bewaring van optische dragers.

FARO kreeg toestemming deze tot nu toe onuitgegeven tekst online te publiceren.

digitaal archiveren
digitale duurzaamheid
Millenniata
Optische drager
DVD
M-Disc
Gegevensopslag
Auteur(s)
Eric-Jan Keulemans
Jaartal
2009
PDF bijlagen