Ongeziene rijkdom: blinde en slechtziende bezoekers openen de blik op kunst en erfgoed

De brochure bevat tal van tips en aanbevelingen voor de cultureel-erfgoedsector, tentoonstellingsorganisatoren, culturele initiatieven… om blinde en slechtziende personen voortaan op een (nog) betere manier te ontvangen op het vlak van onthaal, omkadering en bemiddeling, én om op een toegankelijke manier te communiceren met deze doelgroep. Deze publicatie maakt bovendien duidelijk dat ook ziende bezoekers kunnen genieten van ingrepen of aanpassingen voor blinde en slechtziende personen bij het presenteren van collecties.

De inhoud is ontstaan uit empirisch onderzoek n.a.v. van doorlichtingen van meer dan vijftig musea in Vlaanderen gedurende de voorbije tien jaren met ervaringsdeskundigen, extra aangevuld met de nieuwe verzamelde kennis uit workshops rond de techniek van verbale beschrijving, en de ervaringen vanuit het project Art in the Dark.

Deze brochure is het resultaat van een langdurig engagement ter bevordering van cultuurparticipatie van blinde en slechtziende personen. De informatie is verzameld door blinde en slechtziende ervaringsdeskundigen en door tal van deskundigen uit het museumveld. De brochure is een uitgave van Zicht Op Cultuur (de sociaal-culturele beweging van Blindenzorg Licht en Liefde) en kwam tot stand in nauwe samenwerking met FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en dankzij de steun en medewerking van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse overheid en de stuurgroep van het project Art in the Dark.

Deze brochure is uitverkocht maar kan wel nog steeds als pdf-document gedownload worden.

Auteur(s)
David Mellaerts, Jan Dewitte, Rieke Jacobs (red.),
Jaartal
2009
PDF bijlagen